Inhuurdesk Provincie Utrecht

Ik ben een

Professional

Inschrijven

Ik ben een

Leverancier

Inschrijven
Openstaande opdrachten

Coördinator Woo

Location
Utrecht
Start date
07/11/2022
End date
30/04/2023
Hours
36
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ162401

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met… more

Utrecht
36
07/11/2022
05/10/2022
30/04/2023
Provincie Utrecht
SRQ162401

Coördinator voor de Basisregistratie Ondergronden en de Richtlijn OverstromingsRisico’s

Location
Utrecht
Start date
08/11/2022
End date
31/10/2023
Hours
28
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ162385

BIJ12 is onderdeel van het Interprovinciaal Overleg en werkt voor provincies. We brengen kennisen informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Ookzorgen we voor uniformiteit… more

Utrecht
28
08/11/2022
04/10/2022
31/10/2023
Provincie Utrecht
SRQ162385

Secretaresse voor het college van Gedeputeerde Staten

Location
Utrecht
Start date
01/11/2022
End date
01/02/2023
Hours
40
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ162374

Voor het domein Bedrijfsvoering, Team Office Support (TOS) zoekt de provincie Utrecht een: Secretaresse voor het college van Gedeputeerde Staten Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd,… more

Utrecht
40
01/11/2022
03/10/2022
01/02/2023
Provincie Utrecht
SRQ162374

Beleidsadviseur klimaat

Location
Utrecht
Start date
07/11/2022
End date
31/12/2024
Hours
40
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ162372

Voor het domein Bedrijfsvoering, team Facilitair, zoekt de provincie Utrecht een: Beleidsadviseur klimaat Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met… more

Utrecht
40
07/11/2022
03/10/2022
31/12/2024
Provincie Utrecht
SRQ162372

Met deze digitale Inhuurdesk bieden wij zelfstandige professionals en leveranciers de mogelijkheid mee te dingen naar tijdelijke inhuuropdrachten van de provincie Utrecht.  De Inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Door gebruik te maken van een DAS  krijgen alle marktpartijen gelijke kansen om de inhuuropdracht te verwerven en voldoet de provincie Utrecht verder aan de Europese aanbestedingsregelgeving. 

Plezier in je werk hebben, bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en meewerken aan een bloeiende regio voor ruim 1,2 miljoen inwoners. Dat is werken bij de provincie Utrecht. Of het nu gaat om mobiliteit, economie, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van kantorenleegstand in de regio of de ontwikkeling van een nationaal park op de Utrechtse Heuvelrug.

Bij genoemde uitdaging heeft de provincie Utrecht regelmatig hulp nodig van tijdelijke krachten, die samen met onze ambtenaren hun kennis, vaardigheden en enthousiasme inzetten om onze doelen te bereiken. 

De provincie Utrecht werft deze tijdelijke krachten op verschillende manieren. Zo maakt zij gebruik van deze DAS, maar heeft daarnaast ook raamovereenkomsten en vraagt sommige functies ook meervoudig onderhands uit. U kunt via onze inhuurdesk reageren op functies die via het DAS worden uitgezet. Via het DAS kunnen zowel zelfstandige professionals als brokers/arbeidsbemiddelaars aangeven dat zij in deze functies geïnteresseerd zijn. 

Om voor een op deze DAS geplaatste functie in aanmerking te komen dient u in de DAS geaccepteerd te worden. Hiertoe dient u zich in te schrijven, waarna de provincie Utrecht controleert of u voldoet aan de gestelde algemene eisen. Per functieuitvraag kunnen nog specifieke eisen gesteld worden, waaraan u zult moeten voldoen om voor de specifieke inhuuropdracht in aanmerking te komen.  

Schrijf u nu alvast in, zodat u direct kunt reageren op aanvragen. Verdere informatie en details kunt u lezen in het selectieleidraad document dat u hier kunt vinden. Voor het aanmelden bij het DAS zijn er specifieke documenten verplicht : 
– Akkoord algemene Inhuurvoorwaarden
– UEA Formulier.
– Algemene Inkoopvoorwaarden P12 2015

Let op: bij inschrijving moet één, of indien van toepassing, meerdere uittreksel(s) worden bijgevoegd waaruit de rechtsgeldigheid van de ondertekening blijkt. Indien de rechtsgeldigheid op basis van bijgevoegd(e) uittreksel(s) niet blijkt wordt de inschrijving afgewezen.

De voordelen van inschrijven bij onze inhuurdesk zijn:
– U ontvangt alle aanvragen van de provincie Utrecht;
– Online indienen van aanbiedingen;
– Direct zaken doen met de provincie Utrecht zonder overbodige tussenschakels; 
– Een transparant selectieproces;
– Binnen enkele dagen terugkoppeling op uw aanbieding;

Voor meer informatie en de werking van deze inhuurdesk verwijzen wij u graag naar de rubriek veelgestelde vragen. Meer informatie over het invullen van het EUA kunt u hier terugvinden.

Overigens is het mogelijk dat via deze inhuurdesk in de toekomst ook functies voor BIJ12 worden uitgevraagd. Dit zal dan op deze site worden vermeld. BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies. Deze organisatie brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ 12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Voor meer informatie verwijzen naar onze website: www.bij12.nl.

Inloggen