Adviseur slimme en duurzame mobiliteit

Location
Utrecht
Start date
25/05/2021
End date
24/05/2022
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ149104
Share this request:

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

In het team Slimme mobiliteit werken circa vijftien collega’s aan de opgave om vraag en aanbod van de mobiliteit beter af te stemmen. Dit gebeurt veel in samenwerking met de regionale wegbeheerders. Binnen dit team zijn disciplines van data, verkeerstechniek, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.  

Wat ga je doen

De provincie Utrecht heeft haar ambities voor slimme mobiliteit uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Eén van de pijlers in dit uitvoeringsprogramma is de actielijn “Multimodaal verkeersmanagement”. In deze actielijn willen we de regionale samenwerking met verkeersmanagement doorontwikkelen naar een multimodale aanpak. Samen met de regio willen we hier onder andere een visie voor uitwerken, een regionaal programma vaststellen en uitvoering geven aan de diverse verkeerskundige projecten.
We zoeken een adviseur slimme en duurzame mobiliteit, die zelfstandig uitvoering kan geven aan de verschillende projecten binnen het uitvoeringsprogramma. Enerzijds werk je als projectleider samen met de regionale partners aan inhoudelijke projecten en anderzijds denk je inhoudelijk en procesmatig mee over de toekomst van het multimodaal verkeersmanagement en de koers die we moeten belopen om toekomstige ontwikkelingen goed in te passen. Je taken zijn:

 • Uitvoering geven aan projecten uit het provinciale uitvoeringsprogramma Slimme Mobiliteit
 • Uitvoering geven aan projecten uit het regionale programma multimodaal verkeersmanagement om het wegennet in Midden-Nederland beter te benutten
 • Meedenken over de toekomstvisie van regionaal multimodaal verkeersmanagement
 • Samenwerken met de andere actielijnen uit het uitvoeringsprogramma
 • Begeleiden adviesbureaus in de uitvoering van projecten en beheren van contracten

Daarnaast werk je als adviseur aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Met alle gemeenten werken we aan een ambitie voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Je taken zijn:

 • Sturing geven aan de aanpak voor het Regionaal Mobiliteitsprogramma
 • Samenwerking met de regionale partners en bestuurlijke vaststelling
 • Monitoring van de CO2 uitstoot

Wat verwachten wij
Wij zoeken iemand die aantoonbare werkervaring heeft in het werkgebied van verkeersmanagement en slimme mobiliteit. Je bent in staat om zelfstandig projecten te leiden en je hebt hier al 3 – 5 jaar ervaring mee. Daarnaast heb je interesse in het verduurzamen van de mobiliteit. Je bent resultaatgericht, goed in samenwerking en het gezamenlijk formuleren van doelen en aanpak, kunt projectmatig werken, zowel op resultaten als financiën, en je bent een teamspeler.

 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
25/05/2021
07/04/2021
24/05/2022
Provincie Utrecht
SRQ149104
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
25/05/2021
24/05/2022
32

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

In het team Slimme mobiliteit werken circa vijftien collega’s aan de opgave om vraag en aanbod van de mobiliteit beter af te stemmen. Dit gebeurt veel in samenwerking met de regionale wegbeheerders. Binnen dit team zijn disciplines van data, verkeerstechniek, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.  

Wat ga je doen

De provincie Utrecht heeft haar ambities voor slimme mobiliteit uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Eén van de pijlers in dit uitvoeringsprogramma is de actielijn “Multimodaal verkeersmanagement”. In deze actielijn willen we de regionale samenwerking met verkeersmanagement doorontwikkelen naar een multimodale aanpak. Samen met de regio willen we hier onder andere een visie voor uitwerken, een regionaal programma vaststellen en uitvoering geven aan de diverse verkeerskundige projecten.
We zoeken een adviseur slimme en duurzame mobiliteit, die zelfstandig uitvoering kan geven aan de verschillende projecten binnen het uitvoeringsprogramma. Enerzijds werk je als projectleider samen met de regionale partners aan inhoudelijke projecten en anderzijds denk je inhoudelijk en procesmatig mee over de toekomst van het multimodaal verkeersmanagement en de koers die we moeten belopen om toekomstige ontwikkelingen goed in te passen. Je taken zijn:

 • Uitvoering geven aan projecten uit het provinciale uitvoeringsprogramma Slimme Mobiliteit
 • Uitvoering geven aan projecten uit het regionale programma multimodaal verkeersmanagement om het wegennet in Midden-Nederland beter te benutten
 • Meedenken over de toekomstvisie van regionaal multimodaal verkeersmanagement
 • Samenwerken met de andere actielijnen uit het uitvoeringsprogramma
 • Begeleiden adviesbureaus in de uitvoering van projecten en beheren van contracten

Daarnaast werk je als adviseur aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Met alle gemeenten werken we aan een ambitie voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Je taken zijn:

 • Sturing geven aan de aanpak voor het Regionaal Mobiliteitsprogramma
 • Samenwerking met de regionale partners en bestuurlijke vaststelling
 • Monitoring van de CO2 uitstoot

Wat verwachten wij
Wij zoeken iemand die aantoonbare werkervaring heeft in het werkgebied van verkeersmanagement en slimme mobiliteit. Je bent in staat om zelfstandig projecten te leiden en je hebt hier al 3 – 5 jaar ervaring mee. Daarnaast heb je interesse in het verduurzamen van de mobiliteit. Je bent resultaatgericht, goed in samenwerking en het gezamenlijk formuleren van doelen en aanpak, kunt projectmatig werken, zowel op resultaten als financiën, en je bent een teamspeler.

 

Inloggen