Assistent Contractmanager

Location
Utrecht
Start date
09/03/2020
End date
28/02/2021
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ138135
Share this request:

De organisatie
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt de provincie Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.

Het trambedrijf is benoemd als een tijdelijk programma (t/m 2021) en onderverdeeld in een team TPM (Trambedrijf Projectmanagement) en een team TBO (Trambedrijf Beheer en
Onderhoud). Het doel van de organisatie is “Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”. Voor meer informatie over het trambedrijf, zie de website: https://regiotramutrecht.provincie-utrecht.nl/

Jouw team
Je komt te werken binnen het team Trambedrijf Projectmanagement, dat werkt aan de
ontwikkeling en realisatie van een aantal grote projecten waaronder de Nieuwe Tramremise,
Vernieuwde Regionale Tramlijn en de Nieuwe busstalling Westraven. Projecten van deze omvang en complexiteit zijn geen routine voor de provincie. De provincie en Team Trambedrijf Projectmanagement zijn dan ook zoekende naar de meest adequate aanpak en werkwijze van projectmanagement. Daarbij wordt uitdrukkelijk geleerd van het project Uithoflijn en de daar opgedane ervaringen.
De projecten binnen de provincie Utrecht worden vanuit een Integraal Project Management team (IPM) aangestuurd. Een van de sleutelrollen binnen zo’n IPM-team is de rol van contractmanager. De contractmanager heeft een team aan adviseurs onder zich die ondersteunen op het vlak van het opstellen en aanscherpen van een contractbeheersingsplan, bewaken van de processtappen in het contract en begeleiding van de contractuitvoering. De contractmanager onderhoudt samen met de projectleider de dagelijkse contacten en indien nodig voert de contractmanager de onderhandelingen met de marktpartijen. De formele opdrachtgeversrol naar de markt ligt in de lijnorganisatie van de provincie.

Specifiek word je ingezet op project Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT).
Deelprojecten zijn de fysieke ombouw van de SUNIJ-lijn (bestaande tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein), aanschaf van nieuw trammaterieel, aanpassing trambaan en -halte als onderdeel van Nieuwegein City en het realiseren van de verkeerskundige koppeling tussen Uithoflijn en de SUNIJ-lijn. Samengevat betreft het overkoepelende project VRT het vernieuwen van bestaande tramlijn-delen in beperkte periodes waarin de tram buitendienst gesteld wordt, inclusief de aanschaf en inbedrijfstelling van nieuwe tramstellen. Het is een uitdagend en uniek project.

Je valt hiërarchisch onder de teamleider Projectmanagement en functioneel onder de contractmanager van het project VRT.

Wat ga je doen
Je komt als assistent contractmanager te werken in het contractteam dat in de volle breedte werkt aan het project VRT. De nadruk van jouw werkzaamheden ligt echter op het deelproject ‘ombouw SUNIJ-lijn’ met een opdrachtwaarde van circa € 70 miljoen. Dit project bevindt zich in de realisatiefase en werkt toe naar een buitendienststellingsperiode in de zomer van 2020, waar het merendeel van de werkzaamheden plaats zal vinden.

Jouw takenpakket bestaat uit het:

 • Ondersteunen van de contractmanager;
 • Adviseren van contractmanager over de breedte van (het) contractmanagement (proces);
 • Bewaken van rechtmatigheid van betalingen;
 • Adviseren aangaande contractuele afwijkingen;
 • Opstellen van contractuele correspondentie betreffende o.a. tekortkomingen, ingebrekestellingen en boetes;
 • Bijhouden van contractuele documentatie in daarvoor aangewezen systemen;
 • Bijwonen van relevante overleggen welke op maandag en dinsdag plaatshebben.

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
09/03/2020
06/02/2020
28/02/2021
Provincie Utrecht
SRQ138135
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
09/03/2020
28/02/2021
32

De organisatie
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt de provincie Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.

Het trambedrijf is benoemd als een tijdelijk programma (t/m 2021) en onderverdeeld in een team TPM (Trambedrijf Projectmanagement) en een team TBO (Trambedrijf Beheer en
Onderhoud). Het doel van de organisatie is “Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”. Voor meer informatie over het trambedrijf, zie de website: https://regiotramutrecht.provincie-utrecht.nl/

Jouw team
Je komt te werken binnen het team Trambedrijf Projectmanagement, dat werkt aan de
ontwikkeling en realisatie van een aantal grote projecten waaronder de Nieuwe Tramremise,
Vernieuwde Regionale Tramlijn en de Nieuwe busstalling Westraven. Projecten van deze omvang en complexiteit zijn geen routine voor de provincie. De provincie en Team Trambedrijf Projectmanagement zijn dan ook zoekende naar de meest adequate aanpak en werkwijze van projectmanagement. Daarbij wordt uitdrukkelijk geleerd van het project Uithoflijn en de daar opgedane ervaringen.
De projecten binnen de provincie Utrecht worden vanuit een Integraal Project Management team (IPM) aangestuurd. Een van de sleutelrollen binnen zo’n IPM-team is de rol van contractmanager. De contractmanager heeft een team aan adviseurs onder zich die ondersteunen op het vlak van het opstellen en aanscherpen van een contractbeheersingsplan, bewaken van de processtappen in het contract en begeleiding van de contractuitvoering. De contractmanager onderhoudt samen met de projectleider de dagelijkse contacten en indien nodig voert de contractmanager de onderhandelingen met de marktpartijen. De formele opdrachtgeversrol naar de markt ligt in de lijnorganisatie van de provincie.

Specifiek word je ingezet op project Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT).
Deelprojecten zijn de fysieke ombouw van de SUNIJ-lijn (bestaande tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein), aanschaf van nieuw trammaterieel, aanpassing trambaan en -halte als onderdeel van Nieuwegein City en het realiseren van de verkeerskundige koppeling tussen Uithoflijn en de SUNIJ-lijn. Samengevat betreft het overkoepelende project VRT het vernieuwen van bestaande tramlijn-delen in beperkte periodes waarin de tram buitendienst gesteld wordt, inclusief de aanschaf en inbedrijfstelling van nieuwe tramstellen. Het is een uitdagend en uniek project.

Je valt hiërarchisch onder de teamleider Projectmanagement en functioneel onder de contractmanager van het project VRT.

Wat ga je doen
Je komt als assistent contractmanager te werken in het contractteam dat in de volle breedte werkt aan het project VRT. De nadruk van jouw werkzaamheden ligt echter op het deelproject ‘ombouw SUNIJ-lijn’ met een opdrachtwaarde van circa € 70 miljoen. Dit project bevindt zich in de realisatiefase en werkt toe naar een buitendienststellingsperiode in de zomer van 2020, waar het merendeel van de werkzaamheden plaats zal vinden.

Jouw takenpakket bestaat uit het:

 • Ondersteunen van de contractmanager;
 • Adviseren van contractmanager over de breedte van (het) contractmanagement (proces);
 • Bewaken van rechtmatigheid van betalingen;
 • Adviseren aangaande contractuele afwijkingen;
 • Opstellen van contractuele correspondentie betreffende o.a. tekortkomingen, ingebrekestellingen en boetes;
 • Bijhouden van contractuele documentatie in daarvoor aangewezen systemen;
 • Bijwonen van relevante overleggen welke op maandag en dinsdag plaatshebben.
Inloggen