Beleidsadviseur veiligheid

Location
Utrecht
Start date
10/11/2021
End date
30/11/2022
Hours
8
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ154047
Share this request:

Wij zijn wij?
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit
Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod

Team Control en Beheersing (CNB)
Binnen het domein Mobiliteit zijn er 8 teams, jij komt te werken bij team Control en Beheersing. Het team ondersteunt het management en medewerkers van andere teams bij de uitvoering van projecten, programma’s en bedrijfsmatige activiteiten. Onze kernwaarden zijn dat we elkaars talenten benutten, doen waar behoefte aan is bij de gebruikers, vernieuwend zijn en toegevoegde waarde voor collega’s en omgeving hebben.

Wat ga je doen
De primaire taak van de beleidsadviseur veiligheid bij de provincie Utrecht is om inhoudelijk invulling te geven aan de taken die door de Wet lokaal spoor belegd zijn bij Gedeputeerde Staten. Een greep uit de werkzaamheden:

 • opstellen van de beheervisie voor lokaal spoor;
 • controleren van de uitvoering van de Wet lokaal spoor en alle hieruit voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden voor de provincie en hierover rapporteren aan de concernmanager;
 • rapporteren aan de concernmanager over de veiligheidsprestaties van de beheerder en de vervoerder, primair op basis van KPI’s;
 • rapporteren aan concernmanager over de kwaliteit van de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD);
 • vertegenwoordigen van de provincie in de rol van decentrale overheid in de Safety Board;
 • aanspreekpunt voor beleidsmatige zaken voor Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Onderzoek raad voor Veiligheid (OvV), gemeenten, vervoerders en het Rijk;
 • bouwstenen leveren voor de verankering van het veiligheidsdossier in de OV-concessies;
 • bouwstenen leveren voor de verankering van het veiligheidsdossier in projectplannen

 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
8
10/11/2021
15/09/2021
30/11/2022
Provincie Utrecht
SRQ154047
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
10/11/2021
30/11/2022
8

Wij zijn wij?
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit
Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod

Team Control en Beheersing (CNB)
Binnen het domein Mobiliteit zijn er 8 teams, jij komt te werken bij team Control en Beheersing. Het team ondersteunt het management en medewerkers van andere teams bij de uitvoering van projecten, programma’s en bedrijfsmatige activiteiten. Onze kernwaarden zijn dat we elkaars talenten benutten, doen waar behoefte aan is bij de gebruikers, vernieuwend zijn en toegevoegde waarde voor collega’s en omgeving hebben.

Wat ga je doen
De primaire taak van de beleidsadviseur veiligheid bij de provincie Utrecht is om inhoudelijk invulling te geven aan de taken die door de Wet lokaal spoor belegd zijn bij Gedeputeerde Staten. Een greep uit de werkzaamheden:

 • opstellen van de beheervisie voor lokaal spoor;
 • controleren van de uitvoering van de Wet lokaal spoor en alle hieruit voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden voor de provincie en hierover rapporteren aan de concernmanager;
 • rapporteren aan de concernmanager over de veiligheidsprestaties van de beheerder en de vervoerder, primair op basis van KPI’s;
 • rapporteren aan concernmanager over de kwaliteit van de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD);
 • vertegenwoordigen van de provincie in de rol van decentrale overheid in de Safety Board;
 • aanspreekpunt voor beleidsmatige zaken voor Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Onderzoek raad voor Veiligheid (OvV), gemeenten, vervoerders en het Rijk;
 • bouwstenen leveren voor de verankering van het veiligheidsdossier in de OV-concessies;
 • bouwstenen leveren voor de verankering van het veiligheidsdossier in projectplannen

 

Inloggen