Communicatieadviseur Statengriffie

Location
Utrecht
Start date
05/10/2020
End date
14/02/2021
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ144212
Share this request:

Wie zijn wij

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten.

De griffie bestaat uit zeven medewerkers die de ondersteuning van Provinciale Staten (PS) in de volle breedte verzorgen. De ondersteuning strekt zich uit over de voorbereiding en uitvoering van de vergaderingen van PS, de vier functionele Statencommissies, het Fractievoorzittersconvent en het Presidium. De drie kerntaken van PS, te weten: de kaderstellende, de controlerende en de volksvertegenwoordigende rol staan bij alle werkzaamheden altijd centraal. De griffie vormt de schakel tussen PS en GS en de ambtelijke organisatie, alsmede tussen PS en burgers en maatschappelijke instellingen.
Het werk van de griffie kenmerkt zich door routine en verrassing. Er is een vast vergaderritme van de Staten en commissies, maar je weet nooit wat een vergadering brengt, wat dit aan voorbereiding vergt en hoe lang de bijeenkomst duurt en welke werkzaamheden daar nog uit voortvloeien. De Statengriffie bevindt zich midden in het politieke speelveld. De aard van het werk en de werkomgeving vraagt om een op elkaar ingespeeld team, dat zich flexibel opstelt in taakopvatting en werktijden. Er is ruimte voor een goede werk/privé balans.  

Wat ga je doen         
                                   

Het betreft een tijdelijke opdracht  ter vervanging van een collega die een tijdelijke opdracht elders binnen de organisatie gaat vervullen. Je gaat je bezighouden met de interne en externe communicatie van PS en je onderhoudt de contacten met de media. Onderdelen van deze werkzaamheden houden in: advertorials in de huis-aan-huisbladen, impressies van vergaderingen, hoorzittingen en werkbezoeken via nieuwsberichten, Facebook, Twitter en LinkedIn,  woordvoering, het up to date houden van de digitale middelen (w.o. de website), het leveren van een bijdrage aan activiteiten voor scholieren en het ontvangen van gasten voor Provinciale Staten.
Naast de reguliere werkzaamheden vraagt de Omgevingsvisie in deze periode de aandacht. Er moeten hoorzittingen georganiseerd worden, en contact worden opgebouwd met gemeenten en hun inwoners. Dit doe je in overleg met de Commissie Omgevingsvisie, de klankbordgroep communicatie van PS en betrokken ambtenaren. Daarnaast is een grote klus de organisatie van de eerste uitreiking van de Bakhuis-Wolters onderscheiding, een prijs van Provinciale Staten voor een vrouw die zich inzet voor de positie van vrouwen in de provincie.
Gezien de omvang van de Griffie zitten in de functie ook enige administratieve werkzaamheden. 

 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
05/10/2020
16/09/2020
14/02/2021
Provincie Utrecht
SRQ144212
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
05/10/2020
14/02/2021
32

Wie zijn wij

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten.

De griffie bestaat uit zeven medewerkers die de ondersteuning van Provinciale Staten (PS) in de volle breedte verzorgen. De ondersteuning strekt zich uit over de voorbereiding en uitvoering van de vergaderingen van PS, de vier functionele Statencommissies, het Fractievoorzittersconvent en het Presidium. De drie kerntaken van PS, te weten: de kaderstellende, de controlerende en de volksvertegenwoordigende rol staan bij alle werkzaamheden altijd centraal. De griffie vormt de schakel tussen PS en GS en de ambtelijke organisatie, alsmede tussen PS en burgers en maatschappelijke instellingen.
Het werk van de griffie kenmerkt zich door routine en verrassing. Er is een vast vergaderritme van de Staten en commissies, maar je weet nooit wat een vergadering brengt, wat dit aan voorbereiding vergt en hoe lang de bijeenkomst duurt en welke werkzaamheden daar nog uit voortvloeien. De Statengriffie bevindt zich midden in het politieke speelveld. De aard van het werk en de werkomgeving vraagt om een op elkaar ingespeeld team, dat zich flexibel opstelt in taakopvatting en werktijden. Er is ruimte voor een goede werk/privé balans.  

Wat ga je doen         
                                   

Het betreft een tijdelijke opdracht  ter vervanging van een collega die een tijdelijke opdracht elders binnen de organisatie gaat vervullen. Je gaat je bezighouden met de interne en externe communicatie van PS en je onderhoudt de contacten met de media. Onderdelen van deze werkzaamheden houden in: advertorials in de huis-aan-huisbladen, impressies van vergaderingen, hoorzittingen en werkbezoeken via nieuwsberichten, Facebook, Twitter en LinkedIn,  woordvoering, het up to date houden van de digitale middelen (w.o. de website), het leveren van een bijdrage aan activiteiten voor scholieren en het ontvangen van gasten voor Provinciale Staten.
Naast de reguliere werkzaamheden vraagt de Omgevingsvisie in deze periode de aandacht. Er moeten hoorzittingen georganiseerd worden, en contact worden opgebouwd met gemeenten en hun inwoners. Dit doe je in overleg met de Commissie Omgevingsvisie, de klankbordgroep communicatie van PS en betrokken ambtenaren. Daarnaast is een grote klus de organisatie van de eerste uitreiking van de Bakhuis-Wolters onderscheiding, een prijs van Provinciale Staten voor een vrouw die zich inzet voor de positie van vrouwen in de provincie.
Gezien de omvang van de Griffie zitten in de functie ook enige administratieve werkzaamheden. 

 

Inloggen