Contentspecialist

Location
Utrecht
Start date
02/08/2021
End date
31/01/2022
Hours
40
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ150872
Share this request:

Heb jij een passie voor communicatie? Kun je ingewikkelde (vaak juridische of beleids)informatie omzetten in heldere, begrijpelijke, vindbare content die aansluit bij de behoefte van de doelgroep en vind je het leuk om onze medewerkers ook te ondersteunen bij het doelgroepgerichte communicatie? Dan ben jij de collega waar wij naar op zoek zijn.

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming onderdelen gebiedsbescherming, soortenbescherming, beheer en schadebestrijding en houtopstanden, Natuurschoonwet en de interim Omgevingsverordening. Binnen het team wordt ook uitvoeringsbeleid ontwikkeld.

Wat ga je doen
Je helpt het team Vergunningverlening Natuur en Landschap op de dienstverlening verbeteren door onze communicatie af te stemmen op onze doelgroepen (waaronder de aanvragers van vergunningen, adviesbureaus en gemeenten). Daarbij kan je denken aan het opstellen van nieuwsbrieven en teksten. Je hebt aandacht voor de gebruikerswensen en test of je doelgroep overweg kan met de gepubliceerde content. Onze informatie wordt daardoor toegankelijker en ook de kwaliteit van de aanvragen neemt toe zodat we sneller een besluit kunnen nemen omdat de gebruiker precies weet wat we nodig hebben. Jij bent verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwe content en behoudt het overzicht. Daarnaast help je onze vergunningverleners en juristen bij het doelgroepgericht communiceren in brede zin.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
40
02/08/2021
09/06/2021
31/01/2022
Provincie Utrecht
SRQ150872
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
02/08/2021
31/01/2022
40

Heb jij een passie voor communicatie? Kun je ingewikkelde (vaak juridische of beleids)informatie omzetten in heldere, begrijpelijke, vindbare content die aansluit bij de behoefte van de doelgroep en vind je het leuk om onze medewerkers ook te ondersteunen bij het doelgroepgerichte communicatie? Dan ben jij de collega waar wij naar op zoek zijn.

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming onderdelen gebiedsbescherming, soortenbescherming, beheer en schadebestrijding en houtopstanden, Natuurschoonwet en de interim Omgevingsverordening. Binnen het team wordt ook uitvoeringsbeleid ontwikkeld.

Wat ga je doen
Je helpt het team Vergunningverlening Natuur en Landschap op de dienstverlening verbeteren door onze communicatie af te stemmen op onze doelgroepen (waaronder de aanvragers van vergunningen, adviesbureaus en gemeenten). Daarbij kan je denken aan het opstellen van nieuwsbrieven en teksten. Je hebt aandacht voor de gebruikerswensen en test of je doelgroep overweg kan met de gepubliceerde content. Onze informatie wordt daardoor toegankelijker en ook de kwaliteit van de aanvragen neemt toe zodat we sneller een besluit kunnen nemen omdat de gebruiker precies weet wat we nodig hebben. Jij bent verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwe content en behoudt het overzicht. Daarnaast help je onze vergunningverleners en juristen bij het doelgroepgericht communiceren in brede zin.
 

Inloggen