Junior Inkoper

Location
Utrecht
Start date
02/03/2020
End date
31/08/2020
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ138141
Share this request:

Junior Inkoper

Wie zijn wij
Steeds meer taken die in het verleden door de rijksoverheid gedaan werden, worden nu gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. Zoals natuurbeleid (naar provincies).  Voor de twaalf provincies betekent dit een uitbreiding van taken, vooral op het gebied van natuur en informatiesystemen. Om dat werk goed, en in veel gevallen ook samen, uit te voeren, ontstond vanuit de provincies de behoefte aan een aparte uitvoeringsorganisatie. Zo werd vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO), waar de samenwerkende provincies in zijn verenigd, BIJ12 opgericht.
 
Waar het IPO zich richt  op belangenbehartiging en beleidsontwikkeling, zet BIJ12 in op een excellente uitvoering, informatievoorziening en kennisontwikkeling. Door sommige specialistische taken op één plaats, door één team te laten uitvoeren, wordt efficiënter gewerkt. En daar hebben alle twaalf provincies en hun ketenpartners profijt van.
 
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en werkt behalve voor provincies ook voor het rijk en andere ketenpartners.
 
BIJ12 bestaat uit vier units:

 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • Expertiseteam Stikstof en N2000
 • GBO provincies
 • Faunazaken en AdviesCommissie Schade Grondwater

Team bedrijfsvoering heeft als taak om de units op diverse disciplines, waaronder Bedrijfsjuridische zaken, Communicatie, Financiën, HRM, Inkoop en Secretariaat te ondersteunen en faciliteren.
 
Wat ga je doen en waar ben je verantwoordelijk voor?
Wij zoeken per 1 maart 2020  een junior inkoper (schaal 9) die voor 24-32 uur per week inkoopondersteuning op operationeel/tactisch niveau kan bieden aan het team Bedrijfsvoering van BIJ12. De standplaats voor deze functie is ons kantoor in Utrecht.
Het inkoopteam bestaat uit 2 tactisch inkopers en 1 inkoopondersteuner.

Werkzaamheden:
Adviseren op het gebied van:

 • algemene inkoop- en contractvraagstukken
 • enkelvoudige uitvragen
 • het startgesprek met de inhoudsdeskundigen
 • contractmanagement (verlenging, uitbreiding)
 • afwijkingen op de Algemene Inkoopvoorwaarden BIJ12 en accorderen van de afwijkingen

 De overige werkzaamheden bestaan uit:

 • het beoordelen van contracten op rechtmatig- en doelmatigheid
 • het behouden van de organisatie voor onredelijke bedingen en valkuilen

Functiewensen
 

 1. Persoonlijke eigenschappen
 • Begrijpt de dynamiek van een inkooptraject in uitvoering. Ervaring met externe stakeholders is een pré.
  • Toegankelijk
  • Initiatiefrijk
  • Resultaatgericht

 

 1. Vaardigheden
  • Communicatief vaardig
 • Plannen/organiseren
  • Ervaring met adviseren in het voortraject bij inkoopprocedures
  • Overtuigingskracht

 

 1. Kennis
 • Een relevante afgeronde HBO/WO opleiding. Een opleiding op het gebied van rechten, bedrijfseconomie is een pré.
 • Een afgeronde vakinhoudelijke opleiding zoals NEVI 1 Publiek of vergelijkbaar, NEVI 2 Publiek of vergelijkbaar is een pré
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van inkoop is (nog) niet noodzakelijk, maar wel pré

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
02/03/2020
07/02/2020
31/08/2020
Provincie Utrecht
SRQ138141
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
02/03/2020
31/08/2020
32

Junior Inkoper

Wie zijn wij
Steeds meer taken die in het verleden door de rijksoverheid gedaan werden, worden nu gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. Zoals natuurbeleid (naar provincies).  Voor de twaalf provincies betekent dit een uitbreiding van taken, vooral op het gebied van natuur en informatiesystemen. Om dat werk goed, en in veel gevallen ook samen, uit te voeren, ontstond vanuit de provincies de behoefte aan een aparte uitvoeringsorganisatie. Zo werd vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO), waar de samenwerkende provincies in zijn verenigd, BIJ12 opgericht.
 
Waar het IPO zich richt  op belangenbehartiging en beleidsontwikkeling, zet BIJ12 in op een excellente uitvoering, informatievoorziening en kennisontwikkeling. Door sommige specialistische taken op één plaats, door één team te laten uitvoeren, wordt efficiënter gewerkt. En daar hebben alle twaalf provincies en hun ketenpartners profijt van.
 
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en werkt behalve voor provincies ook voor het rijk en andere ketenpartners.
 
BIJ12 bestaat uit vier units:

 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • Expertiseteam Stikstof en N2000
 • GBO provincies
 • Faunazaken en AdviesCommissie Schade Grondwater

Team bedrijfsvoering heeft als taak om de units op diverse disciplines, waaronder Bedrijfsjuridische zaken, Communicatie, Financiën, HRM, Inkoop en Secretariaat te ondersteunen en faciliteren.
 
Wat ga je doen en waar ben je verantwoordelijk voor?
Wij zoeken per 1 maart 2020  een junior inkoper (schaal 9) die voor 24-32 uur per week inkoopondersteuning op operationeel/tactisch niveau kan bieden aan het team Bedrijfsvoering van BIJ12. De standplaats voor deze functie is ons kantoor in Utrecht.
Het inkoopteam bestaat uit 2 tactisch inkopers en 1 inkoopondersteuner.

Werkzaamheden:
Adviseren op het gebied van:

 • algemene inkoop- en contractvraagstukken
 • enkelvoudige uitvragen
 • het startgesprek met de inhoudsdeskundigen
 • contractmanagement (verlenging, uitbreiding)
 • afwijkingen op de Algemene Inkoopvoorwaarden BIJ12 en accorderen van de afwijkingen

 De overige werkzaamheden bestaan uit:

 • het beoordelen van contracten op rechtmatig- en doelmatigheid
 • het behouden van de organisatie voor onredelijke bedingen en valkuilen

Functiewensen
 

 1. Persoonlijke eigenschappen
 • Begrijpt de dynamiek van een inkooptraject in uitvoering. Ervaring met externe stakeholders is een pré.
  • Toegankelijk
  • Initiatiefrijk
  • Resultaatgericht

 

 1. Vaardigheden
  • Communicatief vaardig
 • Plannen/organiseren
  • Ervaring met adviseren in het voortraject bij inkoopprocedures
  • Overtuigingskracht

 

 1. Kennis
 • Een relevante afgeronde HBO/WO opleiding. Een opleiding op het gebied van rechten, bedrijfseconomie is een pré.
 • Een afgeronde vakinhoudelijke opleiding zoals NEVI 1 Publiek of vergelijkbaar, NEVI 2 Publiek of vergelijkbaar is een pré
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van inkoop is (nog) niet noodzakelijk, maar wel pré
Inloggen