Netwerkarchitect / Contractmanager Dynamisch Verkeersmanagement

Location
Utrecht
Start date
01/11/2022
End date
31/10/2023
Hours
24
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ162294
Share this request:

Voor het domein Mobiliteit, team Expertiseteam 1 zoekt de provincie Utrecht een:

Netwerkarchitect / Contractmanager Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Het Expertiseteam 1 bestaat uit 40 professionals die voornamelijk werken aan de uitvoeringsprogramma’s Slimme Mobiliteit, Verkeersveiligheid of Duurzame Mobiliteit. In het uitvoeringsprogramma Slimme Mobiliteit werken we in provincie en regionaal verband aan slimme digitale mobiliteitstoepassingen. We zijn werkzaam in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden, veelal met een belangrijke digitale ICT-component, op onderwerpen zoals regionaal verkeersmanagement, een landelijke data top 15-opgave, Mobility as a Service en de inzet van intelligente verkeerslichten (iVRI’s). De provincie heeft hierin een sleutelrol als regisseur voor de eigen organisatie in samenwerking met vrijwel alle andere wegbeheerders. We werken met eigen software, hardware en verbindingen binnen een ICT-architectuur in samenwerking met het team Beheer en Monitoring. Omdat onze mobiliteitswereld snel verandert, komen we steeds meer voor keuzes te staan hoe we met onze legacy-architectuur aan software, hardware en verbindingen omgaan, en nieuwe initiatieven hierin kunnen aansluiten/integreren.

Wat ga je doen?
Als Netwerkarchitect/contractmanager DVM-systemen ben je verantwoordelijk voor onze gehele systeemarchitectuur van de DVM-systemen. Jij bent iemand die met een ICT-bril helpt bij keuzes in het ontwerp, onderhoud en visie op de systeemarchitectuur. Je bent tevens verantwoordelijk voor de aanbesteding van enkele van de DVM systemen.  In onze provincie gaat dat om contractmanagement van exploitatie van systemen voor regionaal verkeersmanagement en aansturing VRI (hardware, software, verbindingen, nieuwe aanbestedingen). Daarnaast is belangrijk dat er een koers wordt bepaald hoe we met veranderingen om kunnen gaan.
 

 • Netwerkarchitect:
  • overzien en beheer architectuur,
  • raakvlakken tussen systemenaanpassingen op architectuur in kaart brengen
  • visie op ontwikkeling architectuur
  • afstemming met alle uitvoeringsprogramma’s die hiermee werken (UP Fiets, UP Slimme Mobiliteit, Goedopweg).
 • Contractmanager:
  • beheer huidige contracten,
  • begeleiding voorbereiding aanbestedingen (raakvlakken inventariseren),
  • uitvoering aanbestedingen
  • implementatie nieuwe systemen in architectuur (bijv. VRI Analysetool).

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
24
01/11/2022
23/09/2022
31/10/2023
Provincie Utrecht
SRQ162294
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/11/2022
31/10/2023
24

Voor het domein Mobiliteit, team Expertiseteam 1 zoekt de provincie Utrecht een:

Netwerkarchitect / Contractmanager Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Het Expertiseteam 1 bestaat uit 40 professionals die voornamelijk werken aan de uitvoeringsprogramma’s Slimme Mobiliteit, Verkeersveiligheid of Duurzame Mobiliteit. In het uitvoeringsprogramma Slimme Mobiliteit werken we in provincie en regionaal verband aan slimme digitale mobiliteitstoepassingen. We zijn werkzaam in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden, veelal met een belangrijke digitale ICT-component, op onderwerpen zoals regionaal verkeersmanagement, een landelijke data top 15-opgave, Mobility as a Service en de inzet van intelligente verkeerslichten (iVRI’s). De provincie heeft hierin een sleutelrol als regisseur voor de eigen organisatie in samenwerking met vrijwel alle andere wegbeheerders. We werken met eigen software, hardware en verbindingen binnen een ICT-architectuur in samenwerking met het team Beheer en Monitoring. Omdat onze mobiliteitswereld snel verandert, komen we steeds meer voor keuzes te staan hoe we met onze legacy-architectuur aan software, hardware en verbindingen omgaan, en nieuwe initiatieven hierin kunnen aansluiten/integreren.

Wat ga je doen?
Als Netwerkarchitect/contractmanager DVM-systemen ben je verantwoordelijk voor onze gehele systeemarchitectuur van de DVM-systemen. Jij bent iemand die met een ICT-bril helpt bij keuzes in het ontwerp, onderhoud en visie op de systeemarchitectuur. Je bent tevens verantwoordelijk voor de aanbesteding van enkele van de DVM systemen.  In onze provincie gaat dat om contractmanagement van exploitatie van systemen voor regionaal verkeersmanagement en aansturing VRI (hardware, software, verbindingen, nieuwe aanbestedingen). Daarnaast is belangrijk dat er een koers wordt bepaald hoe we met veranderingen om kunnen gaan.
 

 • Netwerkarchitect:
  • overzien en beheer architectuur,
  • raakvlakken tussen systemenaanpassingen op architectuur in kaart brengen
  • visie op ontwikkeling architectuur
  • afstemming met alle uitvoeringsprogramma’s die hiermee werken (UP Fiets, UP Slimme Mobiliteit, Goedopweg).
 • Contractmanager:
  • beheer huidige contracten,
  • begeleiding voorbereiding aanbestedingen (raakvlakken inventariseren),
  • uitvoering aanbestedingen
  • implementatie nieuwe systemen in architectuur (bijv. VRI Analysetool).
Inloggen