Plattelandscoach

Location
Utrecht
Start date
01/11/2020
End date
31/10/2021
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ144177
Share this request:

DAS-uitvraag:  Zelfstandige plattelandscoaches

Inleiding
De provincie Utrecht biedt circa 600 agrarisch ondernemers en andere erfeigenaren in het landelijk gebied van de provincie vanaf eind dit jaar tot begin 2023 de mogelijkheid om op onafhankelijke wijze gecoacht te worden bij het maken van keuzes over de toekomst van hun bedrijf/erf. 

De provincie verwacht dat deze onafhankelijke coaching en begeleiding bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van hun bedrijf/erf. Dit brengt naar verwachting een verdere verduurzaming van de landbouwbedrijfsvoering teweeg op het gebied van bijvoorbeeld de aanpak van asbestdaken en opwek van duurzame energie. Daarnaast draagt de begeleiding mogelijk ook bij aan preventie van ondermijning en aanpak van sociale problematiek. 

Om de 600 agrarisch ondernemers en andere erfeigenaren deze coaching en begeleiding te bieden zijn wij op zoek naar circa 20 zelfstandige plattelandscoaches voor deze tijdelijke inhuuropdracht. 

Wat ga je doen als plattelandscoach?
De agrarisch ondernemer/erfeigenaar staat centraal gedurende het coachingstraject. Als plattelandscoach begeleid je hen gedurende langere tijd en in meerdere gesprekken bij het maken van keuzes over de toekomst van hun bedrijf/erf. Voor specifieke inhoudelijke vraagstukken die van belang zijn voor het maken van gefundeerde keuzes, laat je de ondernemer gespecialiseerde adviseurs inschakelen met bewezen kwalificatie. Daarnaast leg je verbindingen met relevante beleid- en gebiedsprocessen om adequaat in te spelen op lokale ontwikkelingen. 

Je opereert vanuit een team van 20 plattelandscoaches, waarbij iedere plattelandscoach zelfstandig een aantal agrarisch ondernemers/erfeigenaren begeleidt aan de hand van een door jou opgestelde “routekaart”. Onder begeleiding van het operationeel management (OM) deel je in teamverband met de andere plattelandscoaches ervaringen tijdens de intervisiemomenten en doe je nieuwe kennis en inzichten op. Daarnaast zorgt het OM voor de matching tussen plattelandscoaches en de ondernemers/erfeigenaren. Je wordt als plattelandscoach ondersteund door middel van intervisie, persoonlijke begeleiding en hebt toegang tot een mijn-omgeving. Verder word je door het OM op de hoogte gebracht van relevante beleid- en gebiedsprocessen en ben jij degene die mede bepaalt welke specialistisch adviseurs nodig zijn voor weloverwogen keuzes van de ondernemer/eigenaar over de toekomst van het bedrijf/erf. 

Met betrokkenen als gemeenten, landbouworganisaties, banken en andere stakeholders zijn afspraken gemaakt over onderlinge kennisuitwisseling, waardoor jij je als plattelandscoach volledig kunt concentreren op de onafhankelijke coaching en begeleiding van de ondernemers/eigenaren. De coaching en begeleiding van de ondernemers/erfeigenaren vindt zowel op locatie in de provincie Utrecht als online plaats. De intervisie en begeleiding vanuit het OM vindt eveneens online en indien gewenst op locatie plaats.  

Wat verwachten wij
Voor je werk als Plattelandscoach kun je putten uit ruime ervaring met begeleiding van (familie)bedrijven in het landelijk gebied. Je kent de leefwereld van (voormalig) agrariërs èn die van allerlei partijen die bij het bedrijf/erf betrokken zijn (erfbetreders, gemeente, banken en hulpverleners).

Je weet deze ervaring te combineren met professionele coachingsvaardigheden en hebt daarmee aantoonbare resultaten geboekt, zowel in het (door)ontwikkelen van bedrijven als creëren van gedragsverandering. Je staat open voor ontwikkeling en ontwikkelt jezelf ook als coach. Je bent in staat om fysiek en online op afstand te coachen. 

Je bent bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer en blijft dat ook in deze opdracht. Uiteraard kun je daarom uitstekend zelfstandig werken, maar voor dit project is ook belangrijk dat je resultaatgericht samenwerkt met diverse partijen, met de andere coaches en met het OM. Je bent betrokken en gemotiveerd om in dit project bij te dragen aan een goede toekomst van de agrarisch ondernemers/erfeigenaren. Dat enthousiasme deel je met de collega’s van het OM en de Provincie! Tenslotte is het voor jou vanzelfsprekend dat je vertrouwelijk omgaat met de informatie die je te horen krijgt en hebt privacy hoog in het vaandel staan.

Gedetailleerde informatie over deze opdracht vind je na inschrijving en toelating tot het DAS  in SRQ144177  

Meer informatie?
Heb je vragen over de rol van plattelandscoach en/of het project?
Inhoudelijke vragen kun je stellen na inschrijving. Je vraag wordt dan beantwoord in de nota van inlichtingen.
Heb je vragen om toegelaten te worden voor het DAS ( Dynamisch aankoopsysteem) als leverancier of als ZZP-er?
Mail dan je vraag dan naar support@staffingms.com, met als onderwerp ‘Aanvraagnummer SRQ144177′

 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
01/11/2020
14/09/2020
31/10/2021
Provincie Utrecht
SRQ144177
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/11/2020
31/10/2021
32

DAS-uitvraag:  Zelfstandige plattelandscoaches

Inleiding
De provincie Utrecht biedt circa 600 agrarisch ondernemers en andere erfeigenaren in het landelijk gebied van de provincie vanaf eind dit jaar tot begin 2023 de mogelijkheid om op onafhankelijke wijze gecoacht te worden bij het maken van keuzes over de toekomst van hun bedrijf/erf. 

De provincie verwacht dat deze onafhankelijke coaching en begeleiding bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van hun bedrijf/erf. Dit brengt naar verwachting een verdere verduurzaming van de landbouwbedrijfsvoering teweeg op het gebied van bijvoorbeeld de aanpak van asbestdaken en opwek van duurzame energie. Daarnaast draagt de begeleiding mogelijk ook bij aan preventie van ondermijning en aanpak van sociale problematiek. 

Om de 600 agrarisch ondernemers en andere erfeigenaren deze coaching en begeleiding te bieden zijn wij op zoek naar circa 20 zelfstandige plattelandscoaches voor deze tijdelijke inhuuropdracht. 

Wat ga je doen als plattelandscoach?
De agrarisch ondernemer/erfeigenaar staat centraal gedurende het coachingstraject. Als plattelandscoach begeleid je hen gedurende langere tijd en in meerdere gesprekken bij het maken van keuzes over de toekomst van hun bedrijf/erf. Voor specifieke inhoudelijke vraagstukken die van belang zijn voor het maken van gefundeerde keuzes, laat je de ondernemer gespecialiseerde adviseurs inschakelen met bewezen kwalificatie. Daarnaast leg je verbindingen met relevante beleid- en gebiedsprocessen om adequaat in te spelen op lokale ontwikkelingen. 

Je opereert vanuit een team van 20 plattelandscoaches, waarbij iedere plattelandscoach zelfstandig een aantal agrarisch ondernemers/erfeigenaren begeleidt aan de hand van een door jou opgestelde “routekaart”. Onder begeleiding van het operationeel management (OM) deel je in teamverband met de andere plattelandscoaches ervaringen tijdens de intervisiemomenten en doe je nieuwe kennis en inzichten op. Daarnaast zorgt het OM voor de matching tussen plattelandscoaches en de ondernemers/erfeigenaren. Je wordt als plattelandscoach ondersteund door middel van intervisie, persoonlijke begeleiding en hebt toegang tot een mijn-omgeving. Verder word je door het OM op de hoogte gebracht van relevante beleid- en gebiedsprocessen en ben jij degene die mede bepaalt welke specialistisch adviseurs nodig zijn voor weloverwogen keuzes van de ondernemer/eigenaar over de toekomst van het bedrijf/erf. 

Met betrokkenen als gemeenten, landbouworganisaties, banken en andere stakeholders zijn afspraken gemaakt over onderlinge kennisuitwisseling, waardoor jij je als plattelandscoach volledig kunt concentreren op de onafhankelijke coaching en begeleiding van de ondernemers/eigenaren. De coaching en begeleiding van de ondernemers/erfeigenaren vindt zowel op locatie in de provincie Utrecht als online plaats. De intervisie en begeleiding vanuit het OM vindt eveneens online en indien gewenst op locatie plaats.  

Wat verwachten wij
Voor je werk als Plattelandscoach kun je putten uit ruime ervaring met begeleiding van (familie)bedrijven in het landelijk gebied. Je kent de leefwereld van (voormalig) agrariërs èn die van allerlei partijen die bij het bedrijf/erf betrokken zijn (erfbetreders, gemeente, banken en hulpverleners).

Je weet deze ervaring te combineren met professionele coachingsvaardigheden en hebt daarmee aantoonbare resultaten geboekt, zowel in het (door)ontwikkelen van bedrijven als creëren van gedragsverandering. Je staat open voor ontwikkeling en ontwikkelt jezelf ook als coach. Je bent in staat om fysiek en online op afstand te coachen. 

Je bent bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer en blijft dat ook in deze opdracht. Uiteraard kun je daarom uitstekend zelfstandig werken, maar voor dit project is ook belangrijk dat je resultaatgericht samenwerkt met diverse partijen, met de andere coaches en met het OM. Je bent betrokken en gemotiveerd om in dit project bij te dragen aan een goede toekomst van de agrarisch ondernemers/erfeigenaren. Dat enthousiasme deel je met de collega’s van het OM en de Provincie! Tenslotte is het voor jou vanzelfsprekend dat je vertrouwelijk omgaat met de informatie die je te horen krijgt en hebt privacy hoog in het vaandel staan.

Gedetailleerde informatie over deze opdracht vind je na inschrijving en toelating tot het DAS  in SRQ144177  

Meer informatie?
Heb je vragen over de rol van plattelandscoach en/of het project?
Inhoudelijke vragen kun je stellen na inschrijving. Je vraag wordt dan beantwoord in de nota van inlichtingen.
Heb je vragen om toegelaten te worden voor het DAS ( Dynamisch aankoopsysteem) als leverancier of als ZZP-er?
Mail dan je vraag dan naar support@staffingms.com, met als onderwerp ‘Aanvraagnummer SRQ144177′

 

Inloggen