Procesmanager Inpassingsonderzoeken

Location
Utrecht
Start date
10/02/2020
End date
10/02/2021
Hours
16
Klantnaam
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ137433
Share this request:

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, energie, economie, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. We willen een adaptieve netwerkorganisatie zijn. Dat vraagt om een organisatie waarin flexibiliteit en innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, in- en externe samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. We zijn een resultaatgerichte organisatie, met zelfstandig opererende teams en een klein concernmanagement. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt een belangrijke randvoorwaarde van ons succes.
 
Het domein Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen. Binnen het domein Mobiliteit zijn alle op mobiliteit gerichte werkzaamheden samengevoegd, zowel beleid als uitvoering. De kunst is om goede bereikbaarheid te verbinden met andere belangrijke opgaven, bijvoorbeeld rond energie, woningbouw, economie en een gezondere leefomgeving. Onze kernwaarden zijn dat we elkaars talenten benutten, vernieuwend zijn en toegevoegde waarde voor collega’s en omgeving hebben.
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur. De provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie met focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
 
Je komt te werken voor het project Spoortunnel Maarsbergen. De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt een tunnel onder het spoor. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan. Het voorontwerp provinciaal inpassingsplan is recent gepubliceerd op de website ruimtelijke plannen[1].
 
Wat ga je doen
Je gaat je bezighouden met het coördineren van de complexe inpassingsonderzoeken die noodzakelijk zijn voor een goede inpassing in Maarsbergen. Om te voldoen aan alle eisen voor het technisch ontwerp, het provinciaal inpassingsplan en de benodigde vergunningen is een groot aantal onderzoeken nodig. Het gaat om ca. 17 verschillende thema’s (Archeologische waarden, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, Ecologie, Waterhuishouding, Bodemkwaliteit, Verkeersafwikkeling, Verkeersveiligheid, Geluid, Luchtkwaliteit,  Externe veiligheid, Niet-gesprongen explosieven, Trillingen, Lichthinder, Milieu effect beoordeling, Planschaderisicoanalyse en Vergunningen) die vertaald moeten worden naar onderzoeksvragen. De meeste van deze onderzoeken zijn reeds in uitvoering, voor enkele onderzoeken moet nog een opdracht worden verleend. De resultaten van de onderzoeken moeten beoordeeld worden op integrale kwaliteit en worden afgestemd met opdrachtgevers, partners en bevoegde gezagen. Je zult veel met specialisten samenwerken, waarbij we niet van je verwachten dat je op elk thema zelf een diepgaand kennisniveau hebt, maar wel dat je in staat bent om in een uitgelijnd proces te komen tot een afgestemde resultaten. Je bent verantwoordelijk voor het formuleren en afstemmen van de onderzoeksvragen en uitgangspunten, de inhoudelijke beoordeling van integrale kwaliteit van en tussen de inpassingsonderzoeken en het sturen op het behalen van de planning door de onderzoekende bureaus. Uiteindelijk leiden jouw inspanningen tot een integraal dossier ter vaststelling van de ontwerpen, de onderzoeken achter het provinciaal inpassingsplan en de goedkeuring op de aangevraagde vergunningen.

Provincie Utrecht

Directe link Inschrijven
Utrecht
16
10/02/2020
13/01/2020
10/02/2021
Provincie Utrecht
SRQ137433
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
10/02/2021
10/02/2020
16

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, energie, economie, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. We willen een adaptieve netwerkorganisatie zijn. Dat vraagt om een organisatie waarin flexibiliteit en innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, in- en externe samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. We zijn een resultaatgerichte organisatie, met zelfstandig opererende teams en een klein concernmanagement. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt een belangrijke randvoorwaarde van ons succes.
 
Het domein Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen. Binnen het domein Mobiliteit zijn alle op mobiliteit gerichte werkzaamheden samengevoegd, zowel beleid als uitvoering. De kunst is om goede bereikbaarheid te verbinden met andere belangrijke opgaven, bijvoorbeeld rond energie, woningbouw, economie en een gezondere leefomgeving. Onze kernwaarden zijn dat we elkaars talenten benutten, vernieuwend zijn en toegevoegde waarde voor collega’s en omgeving hebben.
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur. De provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie met focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
 
Je komt te werken voor het project Spoortunnel Maarsbergen. De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt een tunnel onder het spoor. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan. Het voorontwerp provinciaal inpassingsplan is recent gepubliceerd op de website ruimtelijke plannen[1].
 
Wat ga je doen
Je gaat je bezighouden met het coördineren van de complexe inpassingsonderzoeken die noodzakelijk zijn voor een goede inpassing in Maarsbergen. Om te voldoen aan alle eisen voor het technisch ontwerp, het provinciaal inpassingsplan en de benodigde vergunningen is een groot aantal onderzoeken nodig. Het gaat om ca. 17 verschillende thema’s (Archeologische waarden, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, Ecologie, Waterhuishouding, Bodemkwaliteit, Verkeersafwikkeling, Verkeersveiligheid, Geluid, Luchtkwaliteit,  Externe veiligheid, Niet-gesprongen explosieven, Trillingen, Lichthinder, Milieu effect beoordeling, Planschaderisicoanalyse en Vergunningen) die vertaald moeten worden naar onderzoeksvragen. De meeste van deze onderzoeken zijn reeds in uitvoering, voor enkele onderzoeken moet nog een opdracht worden verleend. De resultaten van de onderzoeken moeten beoordeeld worden op integrale kwaliteit en worden afgestemd met opdrachtgevers, partners en bevoegde gezagen. Je zult veel met specialisten samenwerken, waarbij we niet van je verwachten dat je op elk thema zelf een diepgaand kennisniveau hebt, maar wel dat je in staat bent om in een uitgelijnd proces te komen tot een afgestemde resultaten. Je bent verantwoordelijk voor het formuleren en afstemmen van de onderzoeksvragen en uitgangspunten, de inhoudelijke beoordeling van integrale kwaliteit van en tussen de inpassingsonderzoeken en het sturen op het behalen van de planning door de onderzoekende bureaus. Uiteindelijk leiden jouw inspanningen tot een integraal dossier ter vaststelling van de ontwerpen, de onderzoeken achter het provinciaal inpassingsplan en de goedkeuring op de aangevraagde vergunningen.

Inloggen