Programma manager Mobiliteitsstudies en verkenningen

Location
Utrecht
Start date
02/03/2020
End date
31/08/2020
Hours
36
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ137811
Share this request:
Wij zijn Utrecht, de oudste en kleinste provincie van Nederland. En ook de mooiste, al zeggen we het zelf. Met veel plezier werken we met meer dan elfhonderd medewerkers aan een bloeiende regio voor ruim 1,2 miljoen inwoners. Als programmamanager studies en verkenningen mobiliteit kom je terecht in een expertiseteam. Hier focus je met 25 collega’s op de bereikbaarheidsvraagstukken en fietsroutes. Onlangs zijn we een nieuw ontwikkeltraject gestart waarin we op een positieve manier kijken naar wat we doen en wat we kunnen. Dit draagt bij aan een prettige werksfeer.
Wat ga je doen?
Jij initieert projectstudies naar provinciale wegen in de provincie Utrecht en bewaakt de voortgang hiervan. Denk aan studies naar structurele knelpunten in verkeersaders, de aansluiting op een nieuwbouwwijk of de veiligheid op een fietspad dat langs een provinciale weg loopt. Allereerst formuleer je de exacte opdracht waarmee je een projectleider op pad stuurt. Soms is dat snel helder, bijvoorbeeld wanneer het om onderhoud gaat. Maar vaak gaat het om complexe en langdurige projecten als doorstromingsknelpunten, verkeersveiligheid of een herinrichting om de geluidsoverlast te verminderen die omwonenden ervaren.

De aansluiting van Baarn op de A1, de verbreding van de Rijnbrug in Rhenen en de N201 Amstelhoek-Vreeland. Projectleiders en verkeerskundigen die werken aan deze voorbeelden kunnen rekenen op jouw programmatische aansturing. Je stuurt op inhoud, werkprocessen en houdt regelmatig voortgangsgesprekken. Maar ook ad-hocvragen komen bij jou terecht. Zo kan een ongeval bijvoorbeeld aanleiding zijn voor maatregelen op de korte termijn. Of een gedeputeerde vraagt informatie op over een bepaalde verkeerssituatie. En wat dacht je van de stikstofproblematiek? Ook die heeft invloed op lopende projecten. Jij stelt prioriteiten op programmaniveau.

Overleg heb je niet alleen met de projectleiders en beleidsmedewerkers. Het komt ook voor dat je aan tafel zit met gemeentes, statenleden of bewonersgroepen. Wat jouw werk extra bijzonder maakt: jij weet op den duur precies wat er allemaal speelt op het gebied van mobiliteit in Utrecht en hebt directe invloed op hoe de provinciale wegen van de toekomst eruitzien.

Jij zegt wat je doet en doet wat je zegt. Als deskundig programmamanager weet je hoe je op een efficiënte manier een programma aanstuurt en voel je je comfortabel in een omgeving waarin je te maken hebt met politieke en bestuurlijke invloed. Over de balans tussen zakelijk zijn en het centraal stellen van de mens houd jij de controle. Je bent sterk in belangen afwegen en keuzes maken en creëert draagvlak voor jouw oplossingen. Ook weet je per situatie in te schatten hoe je mensen verder helpt in de ontwikkeling van het lopende project, van henzelf, en hoe je hen met elkaar verbindt.

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
36
02/03/2020
07/02/2020
31/08/2020
Provincie Utrecht
SRQ137811
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
02/03/2020
31/08/2020
36
Wij zijn Utrecht, de oudste en kleinste provincie van Nederland. En ook de mooiste, al zeggen we het zelf. Met veel plezier werken we met meer dan elfhonderd medewerkers aan een bloeiende regio voor ruim 1,2 miljoen inwoners. Als programmamanager studies en verkenningen mobiliteit kom je terecht in een expertiseteam. Hier focus je met 25 collega’s op de bereikbaarheidsvraagstukken en fietsroutes. Onlangs zijn we een nieuw ontwikkeltraject gestart waarin we op een positieve manier kijken naar wat we doen en wat we kunnen. Dit draagt bij aan een prettige werksfeer.
Wat ga je doen?
Jij initieert projectstudies naar provinciale wegen in de provincie Utrecht en bewaakt de voortgang hiervan. Denk aan studies naar structurele knelpunten in verkeersaders, de aansluiting op een nieuwbouwwijk of de veiligheid op een fietspad dat langs een provinciale weg loopt. Allereerst formuleer je de exacte opdracht waarmee je een projectleider op pad stuurt. Soms is dat snel helder, bijvoorbeeld wanneer het om onderhoud gaat. Maar vaak gaat het om complexe en langdurige projecten als doorstromingsknelpunten, verkeersveiligheid of een herinrichting om de geluidsoverlast te verminderen die omwonenden ervaren.

De aansluiting van Baarn op de A1, de verbreding van de Rijnbrug in Rhenen en de N201 Amstelhoek-Vreeland. Projectleiders en verkeerskundigen die werken aan deze voorbeelden kunnen rekenen op jouw programmatische aansturing. Je stuurt op inhoud, werkprocessen en houdt regelmatig voortgangsgesprekken. Maar ook ad-hocvragen komen bij jou terecht. Zo kan een ongeval bijvoorbeeld aanleiding zijn voor maatregelen op de korte termijn. Of een gedeputeerde vraagt informatie op over een bepaalde verkeerssituatie. En wat dacht je van de stikstofproblematiek? Ook die heeft invloed op lopende projecten. Jij stelt prioriteiten op programmaniveau.

Overleg heb je niet alleen met de projectleiders en beleidsmedewerkers. Het komt ook voor dat je aan tafel zit met gemeentes, statenleden of bewonersgroepen. Wat jouw werk extra bijzonder maakt: jij weet op den duur precies wat er allemaal speelt op het gebied van mobiliteit in Utrecht en hebt directe invloed op hoe de provinciale wegen van de toekomst eruitzien.

Jij zegt wat je doet en doet wat je zegt. Als deskundig programmamanager weet je hoe je op een efficiënte manier een programma aanstuurt en voel je je comfortabel in een omgeving waarin je te maken hebt met politieke en bestuurlijke invloed. Over de balans tussen zakelijk zijn en het centraal stellen van de mens houd jij de controle. Je bent sterk in belangen afwegen en keuzes maken en creëert draagvlak voor jouw oplossingen. Ook weet je per situatie in te schatten hoe je mensen verder helpt in de ontwikkeling van het lopende project, van henzelf, en hoe je hen met elkaar verbindt.

Inloggen