Programmasecretaris Omgevingswet

Location
Utrecht
Start date
01/10/2020
End date
31/05/2021
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ143967
Share this request:

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten.

Via het Programma Omgevingswet bereiden wij ons als provincie voor op de invoering van de Omgevingswet. Dat doen we door te zorgen dat we onze instrumenten en processen op orde krijgen en ook te zorgen dat we gaan werken volgens het gedachtengoed van de Omgevingswet.
Inmiddels heeft de provincie één integrale ontwerp visie en verordening opgesteld voor de hele fysieke leefomgeving (de Omgevingsvisie). Deze komt in de plaats van sectorale plannen als de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, Mobiliteitsplan, Natuurvisie en Bodem-, Water- en Milieuplan.
Meer informatie kun je vinden op onze website: www.omgevingswet.provincieutrecht.nl.

Wat ga je doen
Als projectsecretaris Omgevingswet ben je de rechterhand van de programmamanager en projectleiders en word je onder andere verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Ondersteuning projectleiders van de verschillende sporen (met nadruk op Omgevingsvisie).
  • Ondersteunen bij het opstellen van werkplanningen.
  • Ondersteunen opzetten monitorings- en evaluatiecyclus.
  • Contacten onderhouden met externen: zorgdragen voor afgestemde inhoudelijke reacties naar externen, zowel via mailcontact als via brieven.

Daarnaast ondersteuning van de projectleiders van de verschillende sporen als het gaat om agendabeheer, dit in goed overleg en afstemming met de projectmedewerker van het programma.
Dat betekent:

–           Administratie, opstellen van correspondentie en regelen van zaken die nodig zijn voor het         
            dagelijks goed functioneren van het project;

–           Het beheren en muteren van adressenbestanden;
–           Het beheren van de algemene mailbox van het programma;
–           Het bijhouden van de projectadministratie, mail en financiën, inclusief ondersteuning bij inkoopproces
            voor inhuur en aanbestedingen;

–           Het meehelpen voorbereiden en organiseren van workshops, bijeenkomsten, werkgroepen
            intern en extern;

–           Het bewaken van deadlines, acties en toezeggingen;
–           Ondersteuning bij het maken van besluitvormingsstukken en aanlevering voor PO’s, adhoc
            commissie en PS;
–           Achtervang bij afwezigheid van de programmamedewerker Omgevingswet.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
01/10/2020
11/09/2020
31/05/2021
Provincie Utrecht
SRQ143967
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/10/2020
31/05/2021
32

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten.

Via het Programma Omgevingswet bereiden wij ons als provincie voor op de invoering van de Omgevingswet. Dat doen we door te zorgen dat we onze instrumenten en processen op orde krijgen en ook te zorgen dat we gaan werken volgens het gedachtengoed van de Omgevingswet.
Inmiddels heeft de provincie één integrale ontwerp visie en verordening opgesteld voor de hele fysieke leefomgeving (de Omgevingsvisie). Deze komt in de plaats van sectorale plannen als de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, Mobiliteitsplan, Natuurvisie en Bodem-, Water- en Milieuplan.
Meer informatie kun je vinden op onze website: www.omgevingswet.provincieutrecht.nl.

Wat ga je doen
Als projectsecretaris Omgevingswet ben je de rechterhand van de programmamanager en projectleiders en word je onder andere verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Ondersteuning projectleiders van de verschillende sporen (met nadruk op Omgevingsvisie).
  • Ondersteunen bij het opstellen van werkplanningen.
  • Ondersteunen opzetten monitorings- en evaluatiecyclus.
  • Contacten onderhouden met externen: zorgdragen voor afgestemde inhoudelijke reacties naar externen, zowel via mailcontact als via brieven.

Daarnaast ondersteuning van de projectleiders van de verschillende sporen als het gaat om agendabeheer, dit in goed overleg en afstemming met de projectmedewerker van het programma.
Dat betekent:

–           Administratie, opstellen van correspondentie en regelen van zaken die nodig zijn voor het         
            dagelijks goed functioneren van het project;

–           Het beheren en muteren van adressenbestanden;
–           Het beheren van de algemene mailbox van het programma;
–           Het bijhouden van de projectadministratie, mail en financiën, inclusief ondersteuning bij inkoopproces
            voor inhuur en aanbestedingen;

–           Het meehelpen voorbereiden en organiseren van workshops, bijeenkomsten, werkgroepen
            intern en extern;

–           Het bewaken van deadlines, acties en toezeggingen;
–           Ondersteuning bij het maken van besluitvormingsstukken en aanlevering voor PO’s, adhoc
            commissie en PS;
–           Achtervang bij afwezigheid van de programmamedewerker Omgevingswet.
 

Inloggen