Project management ondersteuning

Location
Utrecht
Start date
01/10/2020
End date
30/09/2021
Hours
36
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ143770
Share this request:
Functiecategorie Provincie Utrecht
Functie Project management ondersteuning
Functietitel PMO stikstof
Schaal 9/10
Functiebeschrijving Vind je het leuk om een projectleider te ondersteunen op een (zeer) politiek-bestuurlijk dossier, zaken zowel procesmatig als inhoudelijk te regelen en vind jij stikstof een boeiend dossier? Krijg jij daarnaast energie van het werken onder tijdsdruk en dit voor meerdere projectleiders tegelijkertijd te doen, dan hebben wij een uitdagende opdracht voor je.

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel)en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit zorgen wij voor het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 15 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.
In welke setting kom je te werken?  
Binnen de provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van het stikstofdossier. De thema’s betreffen structurele aanpak stikstof, gebiedsgerichte aanpak, natuur, Vergunningverlening, toezicht & handhaving, Monitoring & data en beleidsontwikkeling & beheer rekenmodel AERIUS. Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker in samenwerking met een themateam met vertegenwoordigers van provincies en BIJ12 zelf. Het themateam vormt daarbij de schakel tussen enerzijds de werkgroepen die bijdragen aan de inhoudelijke producten en adviezen voor de uitvoeringspraktijk en anderzijds de voorbereiding van daarvoor benodigde besluitvorming voor bestuurders.

Wat ga jij doen?
Je gaat je bezighouden met de projectmanagementondersteuning van 2 of 3 thematrekkers binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie stikstof. Daarbij fungeer je als de rechterhand van de betreffende thematrekker en draag je zorg voor de organisatie van de themateam overleggen, bewaak je de totstandkoming van de daarvoor benodigde stukken (adviezen, inhoudelijke producten) op zowel procesmatige als inhoudelijk niveau. Zo nodig draag je ook zelf hieraan bij en werk je mee aan producten ter ondersteuning van het themateam. Denk hierbij aan het uitwerken van de opdracht(en), het verzorgen en bewaken van de planning ed. Daarnaast kan daarbij sprake zijn van ondersteuning / secretarisrol van 1 of meerdere daaronder hangende werk- of projectgroepen. Daarbij heb je een vergelijkbaar takenpakket. Verder draai je in beperkte mate mee in de helpdesk van het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 om affiniteit te krijgen en te houden met de inhoud en uitvoeringspraktijk van het stikstofdossier. Ten slotte werk je in een zeer dynamisch dossier en dat betekent dat je zo nodig breder inzetbaar moet zijn, ter ondersteuning van de IPS. Dit betekent zo nodig je werk loslaten en bijschakelen op de plekken waar dit nodig is.

Resumerend ben je verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Je werkt nauw samen met de thematrekker(s) en/of voorzitter van werk- projectgroepen
 • je plant en organiseert de overleggen, inclusief de daarvoor benodigde agenda met bijbehorende stukken
 • je verzorgt de verslaglegging en je bewaakt de te ondernemen acties en afspraken
 • je draagt zorg voor de totstandkoming van de benodigde adviezen, andere stukken vanuit het themateam of de betreffende projectgroep; je bewaakt daarbij zowel de tijdigheid als inhoud.
 • je communiceert met externe partijen, onder aansturing door de thematrekker of projectleider;
 • je draait voor maximaal 1 dag per week mee in de Helpdesk van het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000
 • indien nodig ben je breder inzetbaar ter ondersteuning van de programmaorganisatie.  

Positie?
BIJ12 levert via kennis en expertise een belangrijke bijdrage aan de IPS. Met de projectondersteuner voorziet BIJ12 via expertise in de ondersteuning van de veelal vanuit provincies afkomstige thematrekkers. BIJ12 is hierbij je thuisbasis, maar op dagelijkse basis zal je veelal onder operationele aansturing van de betreffende thematrekker of projectleider staan. De projectleiders of voorzitters van werkgroepen kunnen daarbij ingevuld worden door een directe collega van BIJ12. Dit alles doe je in een zeer dynamisch en politiek-bestuurlijk dossier, hetgeen de functie zeer uitdagend maakt en ook het nodige vergt van je flexibiliteit.
Welke kennis er ervaring zoeken we?
Wij zoeken iemand die:

 • HBO werk- en denkniveau heeft;
 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring heeft in vergelijkbare functie(s);
 • ervaring heeft van het werken binnen een overheidsorganisatie (is een pre);
 • kennis en ervaring heeft met projectondersteuning voor een complex en/of politiek-bestuurlijk dossier;
 • een zeer goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft;
 • MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) uitstekend beheerst, dit pakket kent weinig geheimen voor de kandidaat;
 • snel van begrip is, zelfstandig werkt, flexibel en servicegericht in een zeer dynamisch dossier;
 • efficiënt is en bereid is tot het oppakken van acute ad hoc-werkzaamheden voor thematrekkers of projectleiders;
 • bereid is te reizen, soms zijn afspraken buiten Utrecht (standplaats), Den haag;
 • toegankelijk is en bijdraagt aan de goede sfeer binnen de teams.

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
36
01/10/2020
10/09/2020
30/09/2021
Provincie Utrecht
SRQ143770
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/10/2020
30/09/2021
36
Functiecategorie Provincie Utrecht
Functie Project management ondersteuning
Functietitel PMO stikstof
Schaal 9/10
Functiebeschrijving Vind je het leuk om een projectleider te ondersteunen op een (zeer) politiek-bestuurlijk dossier, zaken zowel procesmatig als inhoudelijk te regelen en vind jij stikstof een boeiend dossier? Krijg jij daarnaast energie van het werken onder tijdsdruk en dit voor meerdere projectleiders tegelijkertijd te doen, dan hebben wij een uitdagende opdracht voor je.

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel)en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit zorgen wij voor het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 15 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.
In welke setting kom je te werken?  
Binnen de provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van het stikstofdossier. De thema’s betreffen structurele aanpak stikstof, gebiedsgerichte aanpak, natuur, Vergunningverlening, toezicht & handhaving, Monitoring & data en beleidsontwikkeling & beheer rekenmodel AERIUS. Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker in samenwerking met een themateam met vertegenwoordigers van provincies en BIJ12 zelf. Het themateam vormt daarbij de schakel tussen enerzijds de werkgroepen die bijdragen aan de inhoudelijke producten en adviezen voor de uitvoeringspraktijk en anderzijds de voorbereiding van daarvoor benodigde besluitvorming voor bestuurders.

Wat ga jij doen?
Je gaat je bezighouden met de projectmanagementondersteuning van 2 of 3 thematrekkers binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie stikstof. Daarbij fungeer je als de rechterhand van de betreffende thematrekker en draag je zorg voor de organisatie van de themateam overleggen, bewaak je de totstandkoming van de daarvoor benodigde stukken (adviezen, inhoudelijke producten) op zowel procesmatige als inhoudelijk niveau. Zo nodig draag je ook zelf hieraan bij en werk je mee aan producten ter ondersteuning van het themateam. Denk hierbij aan het uitwerken van de opdracht(en), het verzorgen en bewaken van de planning ed. Daarnaast kan daarbij sprake zijn van ondersteuning / secretarisrol van 1 of meerdere daaronder hangende werk- of projectgroepen. Daarbij heb je een vergelijkbaar takenpakket. Verder draai je in beperkte mate mee in de helpdesk van het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 om affiniteit te krijgen en te houden met de inhoud en uitvoeringspraktijk van het stikstofdossier. Ten slotte werk je in een zeer dynamisch dossier en dat betekent dat je zo nodig breder inzetbaar moet zijn, ter ondersteuning van de IPS. Dit betekent zo nodig je werk loslaten en bijschakelen op de plekken waar dit nodig is.

Resumerend ben je verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Je werkt nauw samen met de thematrekker(s) en/of voorzitter van werk- projectgroepen
 • je plant en organiseert de overleggen, inclusief de daarvoor benodigde agenda met bijbehorende stukken
 • je verzorgt de verslaglegging en je bewaakt de te ondernemen acties en afspraken
 • je draagt zorg voor de totstandkoming van de benodigde adviezen, andere stukken vanuit het themateam of de betreffende projectgroep; je bewaakt daarbij zowel de tijdigheid als inhoud.
 • je communiceert met externe partijen, onder aansturing door de thematrekker of projectleider;
 • je draait voor maximaal 1 dag per week mee in de Helpdesk van het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000
 • indien nodig ben je breder inzetbaar ter ondersteuning van de programmaorganisatie.  

Positie?
BIJ12 levert via kennis en expertise een belangrijke bijdrage aan de IPS. Met de projectondersteuner voorziet BIJ12 via expertise in de ondersteuning van de veelal vanuit provincies afkomstige thematrekkers. BIJ12 is hierbij je thuisbasis, maar op dagelijkse basis zal je veelal onder operationele aansturing van de betreffende thematrekker of projectleider staan. De projectleiders of voorzitters van werkgroepen kunnen daarbij ingevuld worden door een directe collega van BIJ12. Dit alles doe je in een zeer dynamisch en politiek-bestuurlijk dossier, hetgeen de functie zeer uitdagend maakt en ook het nodige vergt van je flexibiliteit.
Welke kennis er ervaring zoeken we?
Wij zoeken iemand die:

 • HBO werk- en denkniveau heeft;
 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring heeft in vergelijkbare functie(s);
 • ervaring heeft van het werken binnen een overheidsorganisatie (is een pre);
 • kennis en ervaring heeft met projectondersteuning voor een complex en/of politiek-bestuurlijk dossier;
 • een zeer goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft;
 • MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) uitstekend beheerst, dit pakket kent weinig geheimen voor de kandidaat;
 • snel van begrip is, zelfstandig werkt, flexibel en servicegericht in een zeer dynamisch dossier;
 • efficiënt is en bereid is tot het oppakken van acute ad hoc-werkzaamheden voor thematrekkers of projectleiders;
 • bereid is te reizen, soms zijn afspraken buiten Utrecht (standplaats), Den haag;
 • toegankelijk is en bijdraagt aan de goede sfeer binnen de teams.
Inloggen