Projectleider Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Location
Utrecht
Start date
01/09/2021
End date
15/05/2022
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ152738
Share this request:

Voor het domein Landelijke Leefomgeving, team Natuur en Landbouw is de provincie Utrecht op zoek naar een:

Projectleider GLB NSP
Voor 32 uur per week
Functieschaal 11

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Wat ga je doen
Het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) voor de periode 2023 – 2027 krijgt momenteel vorm. Op verschillende niveaus, van EU tot provinciaal, zal er besluitvorming plaatsvinden. Ook in deze nieuwe periode zal er weer een Plattelandsontwikkelingsprogramma onderdeel zijn van het GLB. De nationale kaders voor de besteding van de middelen worden beschreven in het nog vast te stellen GLB-NSP (Nationaal Strategisch Programma).

Vanaf de zomer 2021 zal het GLB-NSP worden ‘vertaald’ naar een nieuw Plattelandsontwikkelings-programma. De provincie Utrecht zal hiervoor inbreng kunnen leveren in verschillende landelijke gremia. Parallel zal de vertaling naar provinciale (subsidie)programma’s moeten plaatsvinden. De afstemming met andere overheden en verschillende collega’s van de provincie zal meer tijd vragen dan er nu aan capaciteit binnen de organisatie beschikbaar is voor deze specifieke taak.

 • Coördineren van de voorbereiding van de nieuwe openstellingen GLB-NSP. Hiervoor vertaal je het nationale programma (samen met de coördinator) naar provinciaal beleid. Afstemming met de andere teams, communicatie, financiële en juridische aspecten vallen hieronder.
 • Vanuit de Europees beschikbaar gestelde middelen is een vertaalslag nodig naar verdeling van middelen voor de provincie Utrecht over de verschillende onderdelen van het GLB/NSP. Je draagt zorg voor een zo effectieve mogelijke verdeling en daarmee inzet van deze middelen.
 • Het schrijven van een projectplan voor de periode medio 2021 tot en met medio 2023. Inclusief tussenproducten. In het projectplan zal aandacht uit moeten gaan naar welke openstellingen in de tijd binnen het GLB/NSP gepland kunnen worden. In de voorbereiding op dit plan krijg je te maken met beleidsafstemming op diverse thema’s als landbouw, natuur, bodem en water, en stikstof. Doel is om begin 2023 een vliegende start door te kunnen maken met het nieuwe GLB/NSP voor de provincie Utrecht waarbij je inzet op het realiseren van provinciale doelen met Europese middelen.
 • Het schrijven van een advies voor een optimale organisatiestructuur voor de uitvoering van het GLB-NSP. Ten aanzien van een organisatiestructuur moet je rekening houden met diverse schakels in het proces zoals de afdeling Communicatie, Juridische en Financiële zaken, maar ook de praktische uitvoering op het niveau van bedrijfsvoering. Daarnaast spelen externa partijen een rol in de organisatiestructuur. Je zal te maken krijgen met de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).
 • Bijdrage leveren aan een communicatieplan voor de uitvoering van het nieuwe GLB/NSP voor de provincie Utrecht.
 • Bijdrage leveren aan landelijke werkgroepen tijdens de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe GLB/NSP waarbij je oog houdt voor de provincie Utrecht relevante eigen accenten.
 • In de voorbereiding op de implementatie van het nieuwe GLB/NSP vervul je een rol als centrale projectleider binnen de organisatie die het gehele voorbereidingsproces bewaakt. Doel is om het nieuwe programma stevig, breed en integraal te verankeren binnen de organisatie.
 • Waar nodig ondersteun je de Coördinator GLB.
 • Je organiseert de evaluatie van het POP3 en LEADER.
 • Waar nodig adviseer je de projectleider POP3

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
01/09/2021
19/07/2021
15/05/2022
Provincie Utrecht
SRQ152738
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/09/2021
15/05/2022
32

Voor het domein Landelijke Leefomgeving, team Natuur en Landbouw is de provincie Utrecht op zoek naar een:

Projectleider GLB NSP
Voor 32 uur per week
Functieschaal 11

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Wat ga je doen
Het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) voor de periode 2023 – 2027 krijgt momenteel vorm. Op verschillende niveaus, van EU tot provinciaal, zal er besluitvorming plaatsvinden. Ook in deze nieuwe periode zal er weer een Plattelandsontwikkelingsprogramma onderdeel zijn van het GLB. De nationale kaders voor de besteding van de middelen worden beschreven in het nog vast te stellen GLB-NSP (Nationaal Strategisch Programma).

Vanaf de zomer 2021 zal het GLB-NSP worden ‘vertaald’ naar een nieuw Plattelandsontwikkelings-programma. De provincie Utrecht zal hiervoor inbreng kunnen leveren in verschillende landelijke gremia. Parallel zal de vertaling naar provinciale (subsidie)programma’s moeten plaatsvinden. De afstemming met andere overheden en verschillende collega’s van de provincie zal meer tijd vragen dan er nu aan capaciteit binnen de organisatie beschikbaar is voor deze specifieke taak.

 • Coördineren van de voorbereiding van de nieuwe openstellingen GLB-NSP. Hiervoor vertaal je het nationale programma (samen met de coördinator) naar provinciaal beleid. Afstemming met de andere teams, communicatie, financiële en juridische aspecten vallen hieronder.
 • Vanuit de Europees beschikbaar gestelde middelen is een vertaalslag nodig naar verdeling van middelen voor de provincie Utrecht over de verschillende onderdelen van het GLB/NSP. Je draagt zorg voor een zo effectieve mogelijke verdeling en daarmee inzet van deze middelen.
 • Het schrijven van een projectplan voor de periode medio 2021 tot en met medio 2023. Inclusief tussenproducten. In het projectplan zal aandacht uit moeten gaan naar welke openstellingen in de tijd binnen het GLB/NSP gepland kunnen worden. In de voorbereiding op dit plan krijg je te maken met beleidsafstemming op diverse thema’s als landbouw, natuur, bodem en water, en stikstof. Doel is om begin 2023 een vliegende start door te kunnen maken met het nieuwe GLB/NSP voor de provincie Utrecht waarbij je inzet op het realiseren van provinciale doelen met Europese middelen.
 • Het schrijven van een advies voor een optimale organisatiestructuur voor de uitvoering van het GLB-NSP. Ten aanzien van een organisatiestructuur moet je rekening houden met diverse schakels in het proces zoals de afdeling Communicatie, Juridische en Financiële zaken, maar ook de praktische uitvoering op het niveau van bedrijfsvoering. Daarnaast spelen externa partijen een rol in de organisatiestructuur. Je zal te maken krijgen met de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).
 • Bijdrage leveren aan een communicatieplan voor de uitvoering van het nieuwe GLB/NSP voor de provincie Utrecht.
 • Bijdrage leveren aan landelijke werkgroepen tijdens de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe GLB/NSP waarbij je oog houdt voor de provincie Utrecht relevante eigen accenten.
 • In de voorbereiding op de implementatie van het nieuwe GLB/NSP vervul je een rol als centrale projectleider binnen de organisatie die het gehele voorbereidingsproces bewaakt. Doel is om het nieuwe programma stevig, breed en integraal te verankeren binnen de organisatie.
 • Waar nodig ondersteun je de Coördinator GLB.
 • Je organiseert de evaluatie van het POP3 en LEADER.
 • Waar nodig adviseer je de projectleider POP3
Inloggen