Projectleider Ontwikkelbeeld Amersfoort

Location
Utrecht
Start date
02/08/2021
End date
31/12/2021
Hours
16
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ151107
Share this request:

Wij zoeken op korte termijn versterking in ons team die namens de provincie Utrecht werkt aan het Ontwikkelbeeld Amersfoort. Deze projectleider is verantwoordelijk voor de provinciale inbreng in het ontwikkelbeeld.

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals het werken met de Omgevingswet , de Omgevingsvisie en -verordening, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Energietransitie en Gezonde Leefomgeving.

Wat ga je doen:
Als projectleider ruimtelijke ontwikkeling werk je aan het Ontwikkelbeeld Amersfoort. Amersfoort streeft naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde zijn. De studie moet uiteindelijk leiden tot inzicht in de relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en hierop voortbouwend (b) een adaptief programma met maatregelen voor 2030 en 2040. Op dit moment loopt fase 2, hierin wordt een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt.

Jij bent vanuit de provincie Utrecht verantwoordelijk voor de inbreng in dit proces, de interne coördinatie hiervan en de bestuurlijke advisering.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
16
02/08/2021
11/06/2021
31/12/2021
Provincie Utrecht
SRQ151107
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
02/08/2021
31/12/2021
16

Wij zoeken op korte termijn versterking in ons team die namens de provincie Utrecht werkt aan het Ontwikkelbeeld Amersfoort. Deze projectleider is verantwoordelijk voor de provinciale inbreng in het ontwikkelbeeld.

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals het werken met de Omgevingswet , de Omgevingsvisie en -verordening, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Energietransitie en Gezonde Leefomgeving.

Wat ga je doen:
Als projectleider ruimtelijke ontwikkeling werk je aan het Ontwikkelbeeld Amersfoort. Amersfoort streeft naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde zijn. De studie moet uiteindelijk leiden tot inzicht in de relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en hierop voortbouwend (b) een adaptief programma met maatregelen voor 2030 en 2040. Op dit moment loopt fase 2, hierin wordt een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt.

Jij bent vanuit de provincie Utrecht verantwoordelijk voor de inbreng in dit proces, de interne coördinatie hiervan en de bestuurlijke advisering.
 

Inloggen