Projectleider Oversteekbaarheid Fauna

Location
Utrecht
Start date
15/09/2021
End date
30/06/2022
Hours
12
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ152506
Share this request:

Voor het domein Landelijke Leefomgeving LLO, Team Projectleiders leefomgeving is de provincie Utrecht op zoek naar een:

Projectleider voorbereiding en uitvoering Oversteekbaarheid fauna
200 uur voor 2021 flexibele inzet en 200 uur 2022 Daarbij zal 2/3 deel op korte termijn ingezet worden voor de uitwerking van projecten (2 dagen per week) en 1/3 deel in de 2e helft van 2021bij de aanbesteding en begeleiding van de uitvoering van de projecten. De invulling voor 2022 is afhankelijk van de voortgang van de projecten in 2021 en wordt in november 2021 vastgesteld.
 
Functieschaal 10

Wil jij ervoor zorgen dat er maatregelen worden uitgevoerd om oversteekbaarheid van de fauna bij de provinciale wegen in de provincie Utrecht verbeteren, om daarmee de verkeersveiligheid van mens en dier te verbeteren?

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

LLO
Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Wat ga je doen
Als projectleider werk je aan het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van de uitvoering van maatregelen vier concrete maatregelen, zoals faunakerende rasters aan de provinciale wegen om te voorkomen dat dieren, met name reeën, op de weg terecht komen en worden aangereden. Tevens gaat het om technische verkeersmaatregelen zoals wildwaarschuwingssystemen en kleine faunatunnels om een veilige oversteek voor de fauna te garanderen.

De nadruk van jouw werk ligt op het gebied van voorbereiding van projecten en daarna uitvoering. Dit houdt in dat je samenwerkt met collega’s op het gebied van natuur Team Natuur en Landbouw en Mobiliteit (o.a. Expertise Team Mobiliteit voor verkeersveiligheid en Team Beheer en Monitoring voor o.a. wegenbeheer) en met externe partijen. Het uitwerken en uitvoeren van de projecten vraagt afstemming en maatwerk omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd op grondgebied in eigendom van de provincie Utrecht en vaak ook aangrenzende particuliere grondeigenaren en beheerders van natuurterreinen. De realisatie van de maatregelen vindt plaats als uitvoering van het Mobiliteitsprogramma Oversteekbaarheid fauna. De projecten worden in 2021 uitgewerkt tot op aanbestedingsniveau, waarbij het streven is om in ieder geval één of twee projecten ook daadwerkelijk uit te voeren waarbij gestart wordt in 2021 en één of meer projecten eerste helft van 2022.
 
Voor realisatie van de maatregelen werk jij aan de volgende punten:

 • Je verkent de mogelijkheden voor het uitvoeren van de maatregelen aan de hand van beschikbare basisgegevens, veldbezoeken, technische verkenning zoals Klic-meldingen contacten met de wegbeheerder en aanliggen grondeigenaren.
 • Je organiseert draagvlak voor het realiseren van de maatregelen.
 • Je organiseert het vergunningentraject (Team Beheer en Monitoring en Team Handhaving en Vergunningverlening) en indien nodig het schriftelijk vast te leggen beheerafspraken met aangrenzende grondeigenaren. Je krijgt daarvoor intern ondersteuning.   
 • Je houdt de voortgang van het werk aan deze opgave in de gaten en legt hierover regelmatig verantwoording af aan de interne begeleider van dit werk.
 • Je voert in 2021 één of meer projecten uit en legt de beheerafspraken vast.  

De projecten betreffen;

 • N226 hm 53.0 – 55.4 Reeënkerend raster met Wildwaarschuwingssysteem
 • N227 hm 0.4 – 5.0 Reeënkerend raster
 • N234 hm 2.0 – 6.0 kleine faunatunnel met raster
 • N401 hm 2.3 otterraster Bijleveld
 • Eventueel vervangend project  

De keuze is op deze projecten gevallen omdat er bij de N226 en de N227 meer dan gemiddeld aanrijdingen zijn met reeën. Bij de N226 kan de provincie ervaring opdoen met de werking van een wildwaarschuwingssysteem. Als dit project niet realiseerbaar is kan er uitgeweken worden naar een vergelijkbaar project bij de N224 – N227. Bij de N234 worden jaarlijks een flink aantal dassen en andere kleinere diersoorten doodgereden. Bij de N401 passeren sinds enige tijd otters met het gevaar dat ze aangereden worden.

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
12
15/09/2021
15/07/2021
30/06/2022
Provincie Utrecht
SRQ152506
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
15/09/2021
30/06/2022
12

Voor het domein Landelijke Leefomgeving LLO, Team Projectleiders leefomgeving is de provincie Utrecht op zoek naar een:

Projectleider voorbereiding en uitvoering Oversteekbaarheid fauna
200 uur voor 2021 flexibele inzet en 200 uur 2022 Daarbij zal 2/3 deel op korte termijn ingezet worden voor de uitwerking van projecten (2 dagen per week) en 1/3 deel in de 2e helft van 2021bij de aanbesteding en begeleiding van de uitvoering van de projecten. De invulling voor 2022 is afhankelijk van de voortgang van de projecten in 2021 en wordt in november 2021 vastgesteld.
 
Functieschaal 10

Wil jij ervoor zorgen dat er maatregelen worden uitgevoerd om oversteekbaarheid van de fauna bij de provinciale wegen in de provincie Utrecht verbeteren, om daarmee de verkeersveiligheid van mens en dier te verbeteren?

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

LLO
Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Wat ga je doen
Als projectleider werk je aan het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van de uitvoering van maatregelen vier concrete maatregelen, zoals faunakerende rasters aan de provinciale wegen om te voorkomen dat dieren, met name reeën, op de weg terecht komen en worden aangereden. Tevens gaat het om technische verkeersmaatregelen zoals wildwaarschuwingssystemen en kleine faunatunnels om een veilige oversteek voor de fauna te garanderen.

De nadruk van jouw werk ligt op het gebied van voorbereiding van projecten en daarna uitvoering. Dit houdt in dat je samenwerkt met collega’s op het gebied van natuur Team Natuur en Landbouw en Mobiliteit (o.a. Expertise Team Mobiliteit voor verkeersveiligheid en Team Beheer en Monitoring voor o.a. wegenbeheer) en met externe partijen. Het uitwerken en uitvoeren van de projecten vraagt afstemming en maatwerk omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd op grondgebied in eigendom van de provincie Utrecht en vaak ook aangrenzende particuliere grondeigenaren en beheerders van natuurterreinen. De realisatie van de maatregelen vindt plaats als uitvoering van het Mobiliteitsprogramma Oversteekbaarheid fauna. De projecten worden in 2021 uitgewerkt tot op aanbestedingsniveau, waarbij het streven is om in ieder geval één of twee projecten ook daadwerkelijk uit te voeren waarbij gestart wordt in 2021 en één of meer projecten eerste helft van 2022.
 
Voor realisatie van de maatregelen werk jij aan de volgende punten:

 • Je verkent de mogelijkheden voor het uitvoeren van de maatregelen aan de hand van beschikbare basisgegevens, veldbezoeken, technische verkenning zoals Klic-meldingen contacten met de wegbeheerder en aanliggen grondeigenaren.
 • Je organiseert draagvlak voor het realiseren van de maatregelen.
 • Je organiseert het vergunningentraject (Team Beheer en Monitoring en Team Handhaving en Vergunningverlening) en indien nodig het schriftelijk vast te leggen beheerafspraken met aangrenzende grondeigenaren. Je krijgt daarvoor intern ondersteuning.   
 • Je houdt de voortgang van het werk aan deze opgave in de gaten en legt hierover regelmatig verantwoording af aan de interne begeleider van dit werk.
 • Je voert in 2021 één of meer projecten uit en legt de beheerafspraken vast.  

De projecten betreffen;

 • N226 hm 53.0 – 55.4 Reeënkerend raster met Wildwaarschuwingssysteem
 • N227 hm 0.4 – 5.0 Reeënkerend raster
 • N234 hm 2.0 – 6.0 kleine faunatunnel met raster
 • N401 hm 2.3 otterraster Bijleveld
 • Eventueel vervangend project  

De keuze is op deze projecten gevallen omdat er bij de N226 en de N227 meer dan gemiddeld aanrijdingen zijn met reeën. Bij de N226 kan de provincie ervaring opdoen met de werking van een wildwaarschuwingssysteem. Als dit project niet realiseerbaar is kan er uitgeweken worden naar een vergelijkbaar project bij de N224 – N227. Bij de N234 worden jaarlijks een flink aantal dassen en andere kleinere diersoorten doodgereden. Bij de N401 passeren sinds enige tijd otters met het gevaar dat ze aangereden worden.

Inloggen