Projectleider realisatie Uithoflijn

Location
Utrecht
Start date
16/03/2020
End date
30/09/2020
Hours
24
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ138238
Share this request:

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent ene waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op de ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenten zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

De Uithoflijn is een project (ca. 500 mln.) dat onder de gezamenlijke aansturing van gemeente Utrecht en provincie Utrecht gerealiseerd wordt. Beide partijen hebbe een gezamenlijke, integrale projectorganisatie Uithoflijn (POUHL) ingericht, die verantwoordelijk is voor het managen van dit project. Begin 2015 zijn de belangrijkste overeenkomsten getekend met de bouwende partij voor de Traminfrastructuur en met de leverende partijen voor de tramvoertuigen. Er zijn meerdere partijen die leveranties doen voor de Traminfrastructuur, zoals wissels, interlocking en verkeersregelinstallaties. Eind 2017 is een nieuwe fase voor het project Uithoflijn aangebroken; van een bouwproject naar een Test- en Proefbedrijf. De start van de exploitatie was 16 december 2019. In de periode tot aan juni 2020 wordt de frequentie van de tramdienst aantoonbaar verhoogd naar maximaal 16 trams per uur per richting.
  
Wat ga je doen
De POUHL (Project Organisatie Uithof Lijn) werkt hard aan het realiseren van de Uithoflijn in Utrecht.
In december 2019 is de tram gaan rijden, maar de projectorganisatie is nog niet klaar.
De overdracht van de POUHL naar de beheersorganisatie is complex en neemt veel tijd in beslag. Een aantal (project)werkzaamheden lopen ook na de start van de exploitatie nog gewoon door.
Bovendien worden er nieuwe initiatieven ontwikkeld, waardoor er nieuwe (raakvlak)projecten ontstaan.
Om deze projecten veilig, kwalitatief hoogwaardig, en betrouwbaar uit te kunnen voeren, moeten deelprojecten inhoudelijk worden voorbereid op zowel het gebied van techniek als veiligheid.
In deze rol ga jij deze werkzaamheden leiden, coördineren en (laten) uitvoeren.       

Om dit werkelijkheid te laten worden, ben je dagelijks in gesprek met diverse partijen, om de deelprojecten die moeten worden uitgevoerd, werkelijkheid te laten worden.
Als er met en tussen deze partijen afstemming is bereikt, is het aan jou om deze projecten ook daadwerkelijk te gaan realiseren.
Je bereidt deze projecten samen met je team, inhoudelijk voor. Het gaat dan niet alleen om de technische aspecten, maar ook om zaken als veiligheid en stakeholdersmanagement. De planning en de hieraan gekoppelde verwachting van deze projecten, zijn cruciaal. Jij besteedt dan ook veel aandacht aan het tot in detail concreet maken hiervan.
Nadat de projecten zijn afgerond, zorg jij samen met je collega’s ook voor de noodzakelijke rapportages en de “close out” van deze projecten. Ook de nazorg van de projecten valt binnen je scope van werkzaamheden.   

 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
24
16/03/2020
13/02/2020
30/09/2020
Provincie Utrecht
SRQ138238
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
16/03/2020
30/09/2020
24

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent ene waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op de ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenten zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

De Uithoflijn is een project (ca. 500 mln.) dat onder de gezamenlijke aansturing van gemeente Utrecht en provincie Utrecht gerealiseerd wordt. Beide partijen hebbe een gezamenlijke, integrale projectorganisatie Uithoflijn (POUHL) ingericht, die verantwoordelijk is voor het managen van dit project. Begin 2015 zijn de belangrijkste overeenkomsten getekend met de bouwende partij voor de Traminfrastructuur en met de leverende partijen voor de tramvoertuigen. Er zijn meerdere partijen die leveranties doen voor de Traminfrastructuur, zoals wissels, interlocking en verkeersregelinstallaties. Eind 2017 is een nieuwe fase voor het project Uithoflijn aangebroken; van een bouwproject naar een Test- en Proefbedrijf. De start van de exploitatie was 16 december 2019. In de periode tot aan juni 2020 wordt de frequentie van de tramdienst aantoonbaar verhoogd naar maximaal 16 trams per uur per richting.
  
Wat ga je doen
De POUHL (Project Organisatie Uithof Lijn) werkt hard aan het realiseren van de Uithoflijn in Utrecht.
In december 2019 is de tram gaan rijden, maar de projectorganisatie is nog niet klaar.
De overdracht van de POUHL naar de beheersorganisatie is complex en neemt veel tijd in beslag. Een aantal (project)werkzaamheden lopen ook na de start van de exploitatie nog gewoon door.
Bovendien worden er nieuwe initiatieven ontwikkeld, waardoor er nieuwe (raakvlak)projecten ontstaan.
Om deze projecten veilig, kwalitatief hoogwaardig, en betrouwbaar uit te kunnen voeren, moeten deelprojecten inhoudelijk worden voorbereid op zowel het gebied van techniek als veiligheid.
In deze rol ga jij deze werkzaamheden leiden, coördineren en (laten) uitvoeren.       

Om dit werkelijkheid te laten worden, ben je dagelijks in gesprek met diverse partijen, om de deelprojecten die moeten worden uitgevoerd, werkelijkheid te laten worden.
Als er met en tussen deze partijen afstemming is bereikt, is het aan jou om deze projecten ook daadwerkelijk te gaan realiseren.
Je bereidt deze projecten samen met je team, inhoudelijk voor. Het gaat dan niet alleen om de technische aspecten, maar ook om zaken als veiligheid en stakeholdersmanagement. De planning en de hieraan gekoppelde verwachting van deze projecten, zijn cruciaal. Jij besteedt dan ook veel aandacht aan het tot in detail concreet maken hiervan.
Nadat de projecten zijn afgerond, zorg jij samen met je collega’s ook voor de noodzakelijke rapportages en de “close out” van deze projecten. Ook de nazorg van de projecten valt binnen je scope van werkzaamheden.   

 

Inloggen