Projectleider Role Based Access

Location
Utrecht
Start date
01/04/2020
End date
01/10/2020
Hours
36
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ138467
Share this request:

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin verandering de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein Bedrijfsvoering
Het domein Bedrijfsvoering zorgt voor de bedrijfsvoering van het gehele concern, dat doet ze door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen. De informatievoorziening van de provincie Utrecht digitaliseert en automatiseert in een hoog tempo. Digitalisering en innovatie zijn “rode draden” in de strategie van de organisatie.

Team Informatievoorziening en Automatisering (IEA)
Team IEA bestaat uit ruim 80 mensen. Samen streven we ernaar om de medewerkers van provincie Utrecht te voorzien van  betrouwbare digitale werkplekken, applicaties, mobiele telefoons, datanetwerken en overige ICT-infrastructuur. We faciliteren interne innovatie en dragen vanuit inhoudelijke expertise bij aan business projecten. Team IEA is opgebouwd uit de volgende clusters:

 • Kaderstelling en Advisering (KEA)
 • Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
 • Portfolio- & Projectmanagement (PPM)
 • Data- & Gegevensmanagement (DGM)
 • Functioneel- & applicatiebeheer (FAB)
 • ICT-infra & werkplekbeheer (INFRA)

Context
De provincie Utrecht gaat steeds meer op rollen gebaseerd werken. Dit betekent dat medewerkers op basis van hun rol met de benodigde informatievoorziening zullen of moeten gaan werken. Het werken op basis van Role Based Access Control (RBAC) is bij de provincie Utrecht nog niet voldoende ingericht.

In 2019 is een RBAC assessment uitgevoerd. De bevindingen uit dit assessment zijn de basis voor de vervolgstappen die de provincie wil zetten om te komen tot een passende RBAC-implementatie. De opdracht wordt uitgevoerd als een project binnen het programma Informatie-veiligheid en Privacy van de concern opgave I-Opgave Digitale Overheid.

Wat ga je doen?
Je gaat RBAC implementeren. De precieze werkzaamheden die je als projectleider RBAC gaat uitvoeren, zullen in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld en zullen in ieder geval uit de volgende werkzaamheden bestaan:

 • Je definieert processen en informatiestromen en legt deze vast. Hierbij besteed je specifiek aandacht aan processen rond het beheer van identiteiten en toekennen van autorisaties voor alle typen identiteiten binnen de organisatie
 • Je definieert en richt governance, eigenaarschap en eindverantwoordelijkheid in voor de identity en access management (IAM) onderdelen van applicaties, processtappen en keten-processen. Je zorgt tevens voor het valideren, accorderen en formeel beleggen hiervan
 • Je benoemt mogelijke technische aanpassingen en begeleidt de implementatie van deze aanpassingen
 • Je richt de organisatie rond RBAC in en belegt het eigenaarschap ervan

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
36
01/04/2020
14/02/2020
01/10/2020
Provincie Utrecht
SRQ138467
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/04/2020
01/10/2020
36

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin verandering de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein Bedrijfsvoering
Het domein Bedrijfsvoering zorgt voor de bedrijfsvoering van het gehele concern, dat doet ze door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen. De informatievoorziening van de provincie Utrecht digitaliseert en automatiseert in een hoog tempo. Digitalisering en innovatie zijn “rode draden” in de strategie van de organisatie.

Team Informatievoorziening en Automatisering (IEA)
Team IEA bestaat uit ruim 80 mensen. Samen streven we ernaar om de medewerkers van provincie Utrecht te voorzien van  betrouwbare digitale werkplekken, applicaties, mobiele telefoons, datanetwerken en overige ICT-infrastructuur. We faciliteren interne innovatie en dragen vanuit inhoudelijke expertise bij aan business projecten. Team IEA is opgebouwd uit de volgende clusters:

 • Kaderstelling en Advisering (KEA)
 • Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
 • Portfolio- & Projectmanagement (PPM)
 • Data- & Gegevensmanagement (DGM)
 • Functioneel- & applicatiebeheer (FAB)
 • ICT-infra & werkplekbeheer (INFRA)

Context
De provincie Utrecht gaat steeds meer op rollen gebaseerd werken. Dit betekent dat medewerkers op basis van hun rol met de benodigde informatievoorziening zullen of moeten gaan werken. Het werken op basis van Role Based Access Control (RBAC) is bij de provincie Utrecht nog niet voldoende ingericht.

In 2019 is een RBAC assessment uitgevoerd. De bevindingen uit dit assessment zijn de basis voor de vervolgstappen die de provincie wil zetten om te komen tot een passende RBAC-implementatie. De opdracht wordt uitgevoerd als een project binnen het programma Informatie-veiligheid en Privacy van de concern opgave I-Opgave Digitale Overheid.

Wat ga je doen?
Je gaat RBAC implementeren. De precieze werkzaamheden die je als projectleider RBAC gaat uitvoeren, zullen in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld en zullen in ieder geval uit de volgende werkzaamheden bestaan:

 • Je definieert processen en informatiestromen en legt deze vast. Hierbij besteed je specifiek aandacht aan processen rond het beheer van identiteiten en toekennen van autorisaties voor alle typen identiteiten binnen de organisatie
 • Je definieert en richt governance, eigenaarschap en eindverantwoordelijkheid in voor de identity en access management (IAM) onderdelen van applicaties, processtappen en keten-processen. Je zorgt tevens voor het valideren, accorderen en formeel beleggen hiervan
 • Je benoemt mogelijke technische aanpassingen en begeleidt de implementatie van deze aanpassingen
 • Je richt de organisatie rond RBAC in en belegt het eigenaarschap ervan
Inloggen