Projectmedewerker stikstof

Location
Utrecht
Start date
03/09/2021
End date
31/12/2021
Hours
40
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ152779
Share this request:

Voor het domein Landelijke Leefomgeving is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

1 projectmedewerker (functieschaal 9)

Het team Projectmedewerkers Leefomgeving (PML) is op zoek naar een nieuwe collega die in staat is om pro-actief bij te dragen aan onze missie: “team PML zorgt voor soepele processen in projecten en programma’s en verbindt de mensen binnen het project/programma en met hun omgeving”. Wil jij ook graag meewerken aan onze resultaten in de Utrechtse Leefomgeving?

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een klein concernmanagementteam, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein en team 
Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn daarin van goede kwaliteit. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied onder andere door het ondersteunen van lokale initiatieven. We verbinden de verschillende opgaven met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen.
Deze functie valt binnen het team van projectmedewerkers. Het team PML werkt zoveel mogelijk volgens de principes van projectmatig creëren en draagt daarin bij aan soepele (bedrijfs)processen en de verbinding van de projecten en programma’s en met hun interne en externe omgeving. Als projectmedewerker ben je de rechterhand van één of meerdere projectleiders of een programmamanager. Afhankelijk van de fasering en doorlooptijd van projecten enerzijds en je persoonlijke ontwikkeling anderzijds, werk je mee aan wisselende projecten en programma’s.
Deze tijdelijke opdracht is specifiek gericht op het ondersteunen van ons programma Aanpak Stikstof.
Veel sectoren hebben te maken met de stikstofproblematiek of met de gevolgen ervan: landbouw, mobiliteit, woningbouw, industrie. Het is duidelijk geworden dat we een nieuwe balans moeten zoeken tussen de bescherming en het herstel van onze natuur enerzijds en maatschappelijke en economische ontwikkeling anderzijds.
In de op 15 juli 2020 door PS vastgestelde ‘Leidraad Stikstof’ wordt richting gegeven aan het proces waarmee wij als provincie, samen met onze partners, de gebiedsgerichte aanpak willen vormgeven. De ontwikkelingen staan echter niet stil: ook in de komende periode zal de politiek bestuurlijke dynamiek hoog blijven. Dit vraagt het nodige van de organisatie.

Je maakt onderdeel uit van het Kernteam Stikstof. Het Kernteam speelt een cruciale, centrale rol in het uitdenken, uitwerken en uitvoeren van de vele activiteiten. Het Kernteam verbindt daaraan de verschillende (beleids) teams, programma’s en projecten binnen de provinciale organisatie èn de belangrijke stakeholders daarbuiten. Er zal soms sprake zijn van de nodige hectiek en dynamiek, maar omdat de lijnen met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers kort zijn, kan er steeds snel worden geschakeld. Het Kernteam is gedreven en resultaatgericht, met een hoge mate van flexibiliteit. Het gevoel dat samengewerkt wordt aan een complex, urgent en maatschappelijk belangrijk dossier werkt aanstekelijk.

Wat ga je doen?
Als projectmedewerker zorg je in algemene zin voor het uitvoeren van complexe inhoudelijk ondersteunende en adviserende werkzaamheden op een specifiek aandachtsgebied en/of proces. Denk daarbij aan communicatie, financiën, administratie/archivering, planning en bedrijfsvoering in algemene zin. Jij beheert deze zaken en doet daarop ook verbetervoorstellen. Je zorgt verder voor verbinding met en afstemming tussen relevante aandachtsgebieden en stakeholders.                            
In je werk zul je inhoudelijke beslissingen nemen bij je voorbereidend en ondersteunend werk en ook over jouw eigen te leveren producten en diensten. Die producten en diensten realiseer je op basis van geldende regelgeving en procedures en je stemt daarbij af met de relevante spelers. Je zult op de inhoud zo nu en dan adviseren en ondersteunen.
Samengevat houd je dus het functioneren van het programma(team) in de gaten en ben je de oren en ogen van de projectleider of programmamanager.
Specifiek voor het Programma Aanpak Stikstof richt de opdracht zich vooral op het ondersteunen van de gebiedsgerichte aanpak. Je bent meewerkend en ondersteunend teamlid van het Kernteam Aanpak Stikstof: het is jouw taak de coördinator van de gebiedsgerichte aanpak en overige leden van het Kernteam te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Denk aan het faciliteren van de verschillende werkgroepen (thema’s?), het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten en het bijhouden van de financiën. Maar het kunnen ook (wat meer inhoudelijke) uitzoekvragen zijn. Dit is maatwerk; binnen het team bespreken we waar de vraag en de behoefte van de mensen liggen.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
40
03/09/2021
22/07/2021
31/12/2021
Provincie Utrecht
SRQ152779
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
03/09/2021
31/12/2021
40

Voor het domein Landelijke Leefomgeving is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

1 projectmedewerker (functieschaal 9)

Het team Projectmedewerkers Leefomgeving (PML) is op zoek naar een nieuwe collega die in staat is om pro-actief bij te dragen aan onze missie: “team PML zorgt voor soepele processen in projecten en programma’s en verbindt de mensen binnen het project/programma en met hun omgeving”. Wil jij ook graag meewerken aan onze resultaten in de Utrechtse Leefomgeving?

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een klein concernmanagementteam, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein en team 
Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn daarin van goede kwaliteit. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied onder andere door het ondersteunen van lokale initiatieven. We verbinden de verschillende opgaven met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen.
Deze functie valt binnen het team van projectmedewerkers. Het team PML werkt zoveel mogelijk volgens de principes van projectmatig creëren en draagt daarin bij aan soepele (bedrijfs)processen en de verbinding van de projecten en programma’s en met hun interne en externe omgeving. Als projectmedewerker ben je de rechterhand van één of meerdere projectleiders of een programmamanager. Afhankelijk van de fasering en doorlooptijd van projecten enerzijds en je persoonlijke ontwikkeling anderzijds, werk je mee aan wisselende projecten en programma’s.
Deze tijdelijke opdracht is specifiek gericht op het ondersteunen van ons programma Aanpak Stikstof.
Veel sectoren hebben te maken met de stikstofproblematiek of met de gevolgen ervan: landbouw, mobiliteit, woningbouw, industrie. Het is duidelijk geworden dat we een nieuwe balans moeten zoeken tussen de bescherming en het herstel van onze natuur enerzijds en maatschappelijke en economische ontwikkeling anderzijds.
In de op 15 juli 2020 door PS vastgestelde ‘Leidraad Stikstof’ wordt richting gegeven aan het proces waarmee wij als provincie, samen met onze partners, de gebiedsgerichte aanpak willen vormgeven. De ontwikkelingen staan echter niet stil: ook in de komende periode zal de politiek bestuurlijke dynamiek hoog blijven. Dit vraagt het nodige van de organisatie.

Je maakt onderdeel uit van het Kernteam Stikstof. Het Kernteam speelt een cruciale, centrale rol in het uitdenken, uitwerken en uitvoeren van de vele activiteiten. Het Kernteam verbindt daaraan de verschillende (beleids) teams, programma’s en projecten binnen de provinciale organisatie èn de belangrijke stakeholders daarbuiten. Er zal soms sprake zijn van de nodige hectiek en dynamiek, maar omdat de lijnen met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers kort zijn, kan er steeds snel worden geschakeld. Het Kernteam is gedreven en resultaatgericht, met een hoge mate van flexibiliteit. Het gevoel dat samengewerkt wordt aan een complex, urgent en maatschappelijk belangrijk dossier werkt aanstekelijk.

Wat ga je doen?
Als projectmedewerker zorg je in algemene zin voor het uitvoeren van complexe inhoudelijk ondersteunende en adviserende werkzaamheden op een specifiek aandachtsgebied en/of proces. Denk daarbij aan communicatie, financiën, administratie/archivering, planning en bedrijfsvoering in algemene zin. Jij beheert deze zaken en doet daarop ook verbetervoorstellen. Je zorgt verder voor verbinding met en afstemming tussen relevante aandachtsgebieden en stakeholders.                            
In je werk zul je inhoudelijke beslissingen nemen bij je voorbereidend en ondersteunend werk en ook over jouw eigen te leveren producten en diensten. Die producten en diensten realiseer je op basis van geldende regelgeving en procedures en je stemt daarbij af met de relevante spelers. Je zult op de inhoud zo nu en dan adviseren en ondersteunen.
Samengevat houd je dus het functioneren van het programma(team) in de gaten en ben je de oren en ogen van de projectleider of programmamanager.
Specifiek voor het Programma Aanpak Stikstof richt de opdracht zich vooral op het ondersteunen van de gebiedsgerichte aanpak. Je bent meewerkend en ondersteunend teamlid van het Kernteam Aanpak Stikstof: het is jouw taak de coördinator van de gebiedsgerichte aanpak en overige leden van het Kernteam te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Denk aan het faciliteren van de verschillende werkgroepen (thema’s?), het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten en het bijhouden van de financiën. Maar het kunnen ook (wat meer inhoudelijke) uitzoekvragen zijn. Dit is maatwerk; binnen het team bespreken we waar de vraag en de behoefte van de mensen liggen.
 

Inloggen