Risico Expert

Location
Utrecht
Start date
15/02/2020
End date
15/07/2020
Hours
36
Klantnaam
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ137440
Share this request:

De organisatie:
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt de provincie Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.
 
Het trambedrijf is benoemd als een tijdelijk programma (t/m 2021) en onderverdeeld in een team TBP (Trambedrijf Projecten) en een team TBO (Trambedrijf Beheer en Onderhoud).  Het doel van de organisatie is “een Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer Systeem binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”.
Het systeem bestaat uit de bestaande SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein, en de nieuwe lijn van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park (voorheen: de Uithof), in gebruik sinds eind 2019. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor andere OV-assets zoals het Dynamische Reisinformatie Systeem (DRIS) op de bushaltes in de provincie Utrecht, de Nieuwe Tramremise en een nog te bouwen bus stalling.
 
Wat ga je doen?
Het team TBO bestaat uit circa 45 medewerkers en is onderverdeeld in drie clusters:  Ontwikkeling, Operationeel assetmanagementen Processen. Elk werkveld wordt functioneel aangestuurd door een coördinator.
 
De risico-expert is verantwoordelijk voor het risicomanagement van het totale werkgebied van TBO maar met als primaire focus het “tramsysteem”. In dit kader wordt zeer nauw samengewerkt met de safety manager, voor wie de bedrijfsveiligheid van het tramsysteem
het primaire aandachtsgebied is. De risico-expert is verantwoordelijk voor het tot stand brengen en onderhouden van het risicomanagement-systeem waarin de geïdentificeerde risico’s en de mitigerende maatregelen worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. De risico-expert informeert het management en de asset beheerders op maandelijkse basis en zo nodig incidenteel zodra een (substantieel)risico zich manifesteert. De risico-expert bewerkstelligt het risico-bewustzijn in de organisatie en stimuleert de asset beheerders continue proces-verbeteringen voor de beheersing van de risico’s door te voeren. Hij of zij bezit voldoende onderliggende kennis van bij voorkeur OV- of lightrail systemen waardoor er voldoende aansluiting, affiniteit, inlevingsvermogen en risicobeoordeling kan plaatsvinden.
 
De risico-expert legt verantwoording af aan de teamleider TBO.
Risicomanagement van een asset
– het opstellen van de doelstellingen en uitgangspunten voor risicomanagement voor het betreffende asset (RAMSHEEP);
– het helpen bij de inventarisatie en het  signaleren van risico’s voor het beheer en onderhoud van het betreffende asset;
– het in dat kader uitvoeren van risicoanalyses op basis van risico analyse methoden en het helpen inschatten van de gevolgen en de effectiviteit van beheersmaatregelen;
– het borgen dat risico’s in relatie tot veiligheid, betrouwbaarheid, financiële aspecten e.d. beoordeeld worden teneinde een bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijk beheer en onderhoud van het betreffende asset tegen zo min mogelijk risico’s;
– het adviseren van de assetmanager over de risico’s bij het opstellen van onderhoudsconcepten, onderhoudsprogramma’s, onderhouds- en beheersplannen en concrete maatregelen en in dat kader bijdragen aan risicoreductie e.d.;
– het in samenspraak met een jurist of contractmanager beoordelen van onderhoudscontracten op risico’s;
– het evalueren, monitoren van de risico’s en het op basis daarvan bijstellen van risiconormen en procedures;
– het borgen dat er op basis van risico-informatie integrale adviezen verstrekt worden over de onderhouds- en beheerrisico’s bij vernieuwings-, veranderings- en vervangingsprojecten;
– het stimuleren van andere teamleden tot het nadenken over risicobeheersing.

Risicomanagement van de organisatie
– het opstellen en mede implementeren van de doelstellingen en uitgangspunten voor risicomanagement voor de organisatie
– het inventariseren en signaleren van risico’s voor de organisatie
– het in dat kader uitvoeren van risicoanalyses op basis van risico analyse methoden en het inschatten van de gevolgen;
– het beoordelen van risico’s in relatie tot veiligheid, betrouwbaarheid, financiële aspecten, imago e.d. teneinde bijdragen te leveren aan een zo optimaal mogelijk functioneren van de organisatie tegen zo min mogelijk risico’s;
– het adviseren van het management over de risico’s bij het opstellen van bedrijfsplannen en in dat kader bijdragen aan risicoreductie e.d.;
– bijdragen aan de beoordeling van contracten (ook arbeidscontracten) op risico’s;
– het evalueren, monitoren van de risico’s en het op basis daarvan bijstellen van risiconormen en procedures;

– samen met de Safety Manager komen tot een integraal en passend risicodossier van alle risicogebieden van de organisatie.
– het stimuleren van andere teamleden tot het nadenken over risicobeheersing.

 
 

Provincie Utrecht

Directe link Inschrijven
Utrecht
36
15/02/2020
13/01/2020
15/07/2020
Provincie Utrecht
SRQ137440
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
15/07/2020
15/02/2020
36

De organisatie:
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt de provincie Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.
 
Het trambedrijf is benoemd als een tijdelijk programma (t/m 2021) en onderverdeeld in een team TBP (Trambedrijf Projecten) en een team TBO (Trambedrijf Beheer en Onderhoud).  Het doel van de organisatie is “een Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer Systeem binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”.
Het systeem bestaat uit de bestaande SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein, en de nieuwe lijn van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park (voorheen: de Uithof), in gebruik sinds eind 2019. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor andere OV-assets zoals het Dynamische Reisinformatie Systeem (DRIS) op de bushaltes in de provincie Utrecht, de Nieuwe Tramremise en een nog te bouwen bus stalling.
 
Wat ga je doen?
Het team TBO bestaat uit circa 45 medewerkers en is onderverdeeld in drie clusters:  Ontwikkeling, Operationeel assetmanagementen Processen. Elk werkveld wordt functioneel aangestuurd door een coördinator.
 
De risico-expert is verantwoordelijk voor het risicomanagement van het totale werkgebied van TBO maar met als primaire focus het “tramsysteem”. In dit kader wordt zeer nauw samengewerkt met de safety manager, voor wie de bedrijfsveiligheid van het tramsysteem
het primaire aandachtsgebied is. De risico-expert is verantwoordelijk voor het tot stand brengen en onderhouden van het risicomanagement-systeem waarin de geïdentificeerde risico’s en de mitigerende maatregelen worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. De risico-expert informeert het management en de asset beheerders op maandelijkse basis en zo nodig incidenteel zodra een (substantieel)risico zich manifesteert. De risico-expert bewerkstelligt het risico-bewustzijn in de organisatie en stimuleert de asset beheerders continue proces-verbeteringen voor de beheersing van de risico’s door te voeren. Hij of zij bezit voldoende onderliggende kennis van bij voorkeur OV- of lightrail systemen waardoor er voldoende aansluiting, affiniteit, inlevingsvermogen en risicobeoordeling kan plaatsvinden.
 
De risico-expert legt verantwoording af aan de teamleider TBO.
Risicomanagement van een asset
– het opstellen van de doelstellingen en uitgangspunten voor risicomanagement voor het betreffende asset (RAMSHEEP);
– het helpen bij de inventarisatie en het  signaleren van risico’s voor het beheer en onderhoud van het betreffende asset;
– het in dat kader uitvoeren van risicoanalyses op basis van risico analyse methoden en het helpen inschatten van de gevolgen en de effectiviteit van beheersmaatregelen;
– het borgen dat risico’s in relatie tot veiligheid, betrouwbaarheid, financiële aspecten e.d. beoordeeld worden teneinde een bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijk beheer en onderhoud van het betreffende asset tegen zo min mogelijk risico’s;
– het adviseren van de assetmanager over de risico’s bij het opstellen van onderhoudsconcepten, onderhoudsprogramma’s, onderhouds- en beheersplannen en concrete maatregelen en in dat kader bijdragen aan risicoreductie e.d.;
– het in samenspraak met een jurist of contractmanager beoordelen van onderhoudscontracten op risico’s;
– het evalueren, monitoren van de risico’s en het op basis daarvan bijstellen van risiconormen en procedures;
– het borgen dat er op basis van risico-informatie integrale adviezen verstrekt worden over de onderhouds- en beheerrisico’s bij vernieuwings-, veranderings- en vervangingsprojecten;
– het stimuleren van andere teamleden tot het nadenken over risicobeheersing.

Risicomanagement van de organisatie
– het opstellen en mede implementeren van de doelstellingen en uitgangspunten voor risicomanagement voor de organisatie
– het inventariseren en signaleren van risico’s voor de organisatie
– het in dat kader uitvoeren van risicoanalyses op basis van risico analyse methoden en het inschatten van de gevolgen;
– het beoordelen van risico’s in relatie tot veiligheid, betrouwbaarheid, financiële aspecten, imago e.d. teneinde bijdragen te leveren aan een zo optimaal mogelijk functioneren van de organisatie tegen zo min mogelijk risico’s;
– het adviseren van het management over de risico’s bij het opstellen van bedrijfsplannen en in dat kader bijdragen aan risicoreductie e.d.;
– bijdragen aan de beoordeling van contracten (ook arbeidscontracten) op risico’s;
– het evalueren, monitoren van de risico’s en het op basis daarvan bijstellen van risiconormen en procedures;

– samen met de Safety Manager komen tot een integraal en passend risicodossier van alle risicogebieden van de organisatie.
– het stimuleren van andere teamleden tot het nadenken over risicobeheersing.

 
 

Inloggen