Senior beleidsadviseur grondzaken

Location
Utrecht
Start date
01/09/2021
End date
28/02/2022
Hours
16
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ152775
Share this request:

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Team Grondzaken en Bedrijfsvoering, cluster Grondzaken
Team Grondzaken en Bedrijfsvoering bestaat uit het cluster Grondzaken van elf medewerkers, en het cluster Bedrijfsvoering, waar tien collega’s deel van uitmaken. Het cluster Grondzaken, waarin jij zal komen te werken, komt in actie als er grond en opstallen verworven, vervreemd of tijdelijk beheerd moet worden om de provinciale doelen te realiseren en provincietaken uit te voeren. Het team adviseert bij elk project over de grondstrategie. Na vaststelling van het projectbesluit en de daarbij behorende grondstrategie levert team Grondzaken en Bedrijfsvoering het project de benodigde expertise en capaciteit om de gekozen grondinstrumenten toe te passen. Naast de adviserende en ondersteunende rol in de opgaven en programma’s van de provincie, beheert team Grondzaken en Bedrijfsvoering de gronden en opstallen in eigendom van de provincie.

Wat ga je doen
Vorig jaar is de nota grondbeleid vastgesteld. Als vervolg hierop wordt gewerkt aan drie beleidsdocumenten: grondbank, grondstrategie stikstof en grondstrategie bodemdaling. Deze drie bouwstenen zijn nodig om de doelen te kunnen bereiken binnen de verschillende programma’s. Als senior beleidsadviseur grondzaken schrijf jij deze beleidsdocumenten samen met stakeholders uit het veld en het team grondzaken en de interne programma’s.

Jouw rol richt zich op het schrijven van beleid op het gebied van grondzaken. Specifieke thema’s hierbij zijn Grondbank, Grondstrategie stikstof en Grondstrategie bodemdaling.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
16
01/09/2021
21/07/2021
28/02/2022
Provincie Utrecht
SRQ152775
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/09/2021
28/02/2022
16

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Team Grondzaken en Bedrijfsvoering, cluster Grondzaken
Team Grondzaken en Bedrijfsvoering bestaat uit het cluster Grondzaken van elf medewerkers, en het cluster Bedrijfsvoering, waar tien collega’s deel van uitmaken. Het cluster Grondzaken, waarin jij zal komen te werken, komt in actie als er grond en opstallen verworven, vervreemd of tijdelijk beheerd moet worden om de provinciale doelen te realiseren en provincietaken uit te voeren. Het team adviseert bij elk project over de grondstrategie. Na vaststelling van het projectbesluit en de daarbij behorende grondstrategie levert team Grondzaken en Bedrijfsvoering het project de benodigde expertise en capaciteit om de gekozen grondinstrumenten toe te passen. Naast de adviserende en ondersteunende rol in de opgaven en programma’s van de provincie, beheert team Grondzaken en Bedrijfsvoering de gronden en opstallen in eigendom van de provincie.

Wat ga je doen
Vorig jaar is de nota grondbeleid vastgesteld. Als vervolg hierop wordt gewerkt aan drie beleidsdocumenten: grondbank, grondstrategie stikstof en grondstrategie bodemdaling. Deze drie bouwstenen zijn nodig om de doelen te kunnen bereiken binnen de verschillende programma’s. Als senior beleidsadviseur grondzaken schrijf jij deze beleidsdocumenten samen met stakeholders uit het veld en het team grondzaken en de interne programma’s.

Jouw rol richt zich op het schrijven van beleid op het gebied van grondzaken. Specifieke thema’s hierbij zijn Grondbank, Grondstrategie stikstof en Grondstrategie bodemdaling.
 

Inloggen