Senior projectleider Uitvoering Oostelijke Vechtplassen

Location
Utrecht
Start date
15/07/2021
End date
10/06/2022
Hours
24
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ151095
Share this request:

Wie zijn wij

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.


LLO

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Bij het team Projectleiders 2 ga je als provinciaal directievoerder/projectleider voor een uitvoerend programma aan de slag in een van de deelgebieden in de provincie Utrecht. Je bent integraal verantwoordelijk voor de voorbereidings-, aanbestedings- en realisatiefase van het  project, zowel inhoudelijk als financieel. Je bent een schakel tussen de provincie en de betrokkenen in het gebied.

Wat ga je doen

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van specifieke projectresultaten in het landelijk gebied. De beoogde resultaten maken onderdeel uit van een groot uitvoeringsprogramma AVP. Je gaat aan de slag voor het project Oostelijke Vechtplassen.

In het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen worden herstel- en uitbreidingsmaatregelen genomen om het natuurgebied in topvorm te brengen. Het project bevindt zich in de afrondende fase waarin resultaten moeten worden opgeleverd. Dit vereist een stevige management inzet, kritisch toezicht en bestuurlijke sensitiviteit. We werken met een provinciaal directievoerder (jij) die buiten wordt ondersteund door een ingehuurd tweede directievoerder en toezichthouder. Jij vormt de strategische schakel tussen de aannemer, de projectpartners, grondeigenaren en bewoners én met de eigen organisatie. Tevens treed je op als achtervanger van de algemeen projectleider bij diens afwezigheid. Je werkt nauw samen met het interne projectteam, maar hebt een zelfstandige rol. Aan de ene kant is het nodig heel precies alle aspecten in het oog te houden en te controleren, maar creativiteit in het zoeken naar oplossingen voor de onontkoombare hobbels is ook belangrijk.
Alle werkzaamheden geschieden onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen  projectleider. Het team bestaat uit de algemeen projectleider (afstemming bestuur, grondstrategie, aansturing proces dagelijkse aansturing team, financiering), technisch projectleider (jij), deelprojectleider (uitvoerende taken voor vergunningen/inkoop/begeleiding uitvoering), medewerker grondzaken, communicatiemedewerker, projectmedewerker. Je denkt constructief kritisch mee met de leden van het team over het proces. Je houdt het team scherp door kritische vragen te stellen en te sparren. Elke week is er teamoverleg waar iedereen een actieve rol heeft; we doen het samen! In overleg neem je taken over van andere teamleden (en andersom) als dat wenselijk is. 
Je werk omvat concreet:

 • Begeleiden uitvoering

Vanwege de doelen, het complexe uitvoeringsproces,  de omvang van het project en de eindfase waarin het project verkeert, stellen wij hoge eisen aan de aannemer(s) en dus aan de begeleiding van de aannemer(s). Jij bent als eerste directielid U.A.V. het eerste aanspreekpunt voor 2e directievoerder, het toezicht en schakelpunt tussen uitvoering en proces. Je opereert zelfstandig binnen de afgesproken kaders;

 • Directievoering UAV: Je vervult in dit project de rol van 1e directielid U.A.V.

De daarbij behorende taken zijn:

  • Instrueren 2e directielid en toezichthoudend personeel;
  • Voorzitten bouwvergadering;
  • Controle op financiële aspecten van de werkzaamheden, termijnen
  • Bewaken voortgang en afronding van de werkzaamheden in het veld en terugkoppeling aan de projectleider op de aspecten tijd, geld en risico’s.
 • In samenwerking met de algemeen projectleider monitoren en waar nodig bijsturen van externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het eindresultaat. Jij filtert wat er buiten gebeurt en schaalt op wanneer dat nodig is. Je adviseert over mogelijke oplossingen voor komende of reeds geconstateerde knelpunten. Hierin heb je een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • Zorg dragen voor bestuurlijke / strategische advisering en passende bestuurlijke escalatie
 • Afstemming met projectpartners over aanpak; daarbij heb je een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • Afstemming met betrokken grondeigenaren en andere belanghebbenden; aanwezig zijn bij inloopmiddagen en informatieavonden voor de omgeving
 • Wijzigingsvoorstellen, meer- en minderwerken voorzien van advies voorleggen aan algemeen projectleider en vertegenwoordigers van mede opdrachtgevers.
 • Achtervang bij afwezigheid algemeen projectleider

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
24
15/07/2021
11/06/2021
10/06/2022
Provincie Utrecht
SRQ151095
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
15/07/2021
10/06/2022
24

Wie zijn wij

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.


LLO

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Bij het team Projectleiders 2 ga je als provinciaal directievoerder/projectleider voor een uitvoerend programma aan de slag in een van de deelgebieden in de provincie Utrecht. Je bent integraal verantwoordelijk voor de voorbereidings-, aanbestedings- en realisatiefase van het  project, zowel inhoudelijk als financieel. Je bent een schakel tussen de provincie en de betrokkenen in het gebied.

Wat ga je doen

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van specifieke projectresultaten in het landelijk gebied. De beoogde resultaten maken onderdeel uit van een groot uitvoeringsprogramma AVP. Je gaat aan de slag voor het project Oostelijke Vechtplassen.

In het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen worden herstel- en uitbreidingsmaatregelen genomen om het natuurgebied in topvorm te brengen. Het project bevindt zich in de afrondende fase waarin resultaten moeten worden opgeleverd. Dit vereist een stevige management inzet, kritisch toezicht en bestuurlijke sensitiviteit. We werken met een provinciaal directievoerder (jij) die buiten wordt ondersteund door een ingehuurd tweede directievoerder en toezichthouder. Jij vormt de strategische schakel tussen de aannemer, de projectpartners, grondeigenaren en bewoners én met de eigen organisatie. Tevens treed je op als achtervanger van de algemeen projectleider bij diens afwezigheid. Je werkt nauw samen met het interne projectteam, maar hebt een zelfstandige rol. Aan de ene kant is het nodig heel precies alle aspecten in het oog te houden en te controleren, maar creativiteit in het zoeken naar oplossingen voor de onontkoombare hobbels is ook belangrijk.
Alle werkzaamheden geschieden onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen  projectleider. Het team bestaat uit de algemeen projectleider (afstemming bestuur, grondstrategie, aansturing proces dagelijkse aansturing team, financiering), technisch projectleider (jij), deelprojectleider (uitvoerende taken voor vergunningen/inkoop/begeleiding uitvoering), medewerker grondzaken, communicatiemedewerker, projectmedewerker. Je denkt constructief kritisch mee met de leden van het team over het proces. Je houdt het team scherp door kritische vragen te stellen en te sparren. Elke week is er teamoverleg waar iedereen een actieve rol heeft; we doen het samen! In overleg neem je taken over van andere teamleden (en andersom) als dat wenselijk is. 
Je werk omvat concreet:

 • Begeleiden uitvoering

Vanwege de doelen, het complexe uitvoeringsproces,  de omvang van het project en de eindfase waarin het project verkeert, stellen wij hoge eisen aan de aannemer(s) en dus aan de begeleiding van de aannemer(s). Jij bent als eerste directielid U.A.V. het eerste aanspreekpunt voor 2e directievoerder, het toezicht en schakelpunt tussen uitvoering en proces. Je opereert zelfstandig binnen de afgesproken kaders;

 • Directievoering UAV: Je vervult in dit project de rol van 1e directielid U.A.V.

De daarbij behorende taken zijn:

  • Instrueren 2e directielid en toezichthoudend personeel;
  • Voorzitten bouwvergadering;
  • Controle op financiële aspecten van de werkzaamheden, termijnen
  • Bewaken voortgang en afronding van de werkzaamheden in het veld en terugkoppeling aan de projectleider op de aspecten tijd, geld en risico’s.
 • In samenwerking met de algemeen projectleider monitoren en waar nodig bijsturen van externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het eindresultaat. Jij filtert wat er buiten gebeurt en schaalt op wanneer dat nodig is. Je adviseert over mogelijke oplossingen voor komende of reeds geconstateerde knelpunten. Hierin heb je een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • Zorg dragen voor bestuurlijke / strategische advisering en passende bestuurlijke escalatie
 • Afstemming met projectpartners over aanpak; daarbij heb je een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • Afstemming met betrokken grondeigenaren en andere belanghebbenden; aanwezig zijn bij inloopmiddagen en informatieavonden voor de omgeving
 • Wijzigingsvoorstellen, meer- en minderwerken voorzien van advies voorleggen aan algemeen projectleider en vertegenwoordigers van mede opdrachtgevers.
 • Achtervang bij afwezigheid algemeen projectleider
Inloggen