Senior SAP Consultant Assetmanagement

Location
Utrecht
Start date
23/08/2022
End date
31/03/2023
Hours
40
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ161409
Share this request:

Voor het SAP Project van TBO is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

De organisatie
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie een continue factor is. Opgavegericht werken, focus op de omgeving, interne en externe samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Het domein Mobiliteit
Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes, verlagen maximumsnelheden, bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van openbaarvervoer-infrastructuur (tram en bus) en wegen. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld.

Openbaar vervoer is een belangrijk item voor de Provincie Utrecht en er is alles aan gelegen om de reizigers zo tevreden mogelijk van A naar B te laten reizen. Naast het bus- en taxivervoer speelt het vervoer per tram hier een grote rol in, en beschikt de provincie over een tramsysteem wat de afgelopen jaren niet alleen is uitgebreid maar tevens vrijwel geheel vernieuwd.

Waar kom je te werken
In het team TBO wordt middels een regieconstructie uitvoering gegeven aan beheer door derden. Het assetbeheer wordt ondersteund door SAP in en met de daarvoor bestemde en deels ingerichte modules. Na de eerste uitrol van SAP tbv het onderhoud aan materieel vindt er een uitbreiding van de uitrol van SAP voor infrabeheer plaats, inclusief de uitrol van functies voor mobiel gebruik.

Na deze fase een volgende fase waarin nieuwe ontwikkeling plaats zullen vinden in SAP, bijvoorbeeld het doorontwikkelen van MRP en inrichten van order- en resourceplanning. Ook zullen voor de vastgoed en telematica discipline de SAP functionaliteiten worden uitgerold en zijn er plannen voor het inrichten van meldingen in SAP (nu in het systeem van de vervoerder).
Het werken wordt agile gedaan in een scrumteam waar de programmamanager, scrummaster, beheerders en consultant samen werken aan de gestelde doelen. De werkzaamheden worden deels vanuit huis en deels op locatie verricht (in overleg).

Wie zoeken we
We zijn op zoek naar een senior SAP assetmanagement consultant die de provincie kan helpen om meters te maken in het realiseren van diverse deelimplementaties op het vlak van assetmanagement met SAP. Een consultant die doelgericht is, met ontwikkel-skills en goed in staat is om door de bomen het bos te zien.
Hij/zij heeft door zijn / haar ervaring eveneens affiniteit met / kan adviseren op het gebied van architectuur en koppelen van (deel)systemen.
We zoeken een senior consultant met uitvoerings-ervaring, die er lol aan beleeft om deze ervaring in te zetten in een klein doelgericht team.

Herken je jezelf in onderstaande, dan zijn we op zoek naar jou:

  • Je hebt ervaring als Senior SAP consultant en wordt warm van het met je team behalen en showen van doelen
  • Je hebt ervaring met agile werken / de scrum methodiek
  • Je bent bekend met het werken binnen een (semi)overheidsomgeving
  • ?Je opereert op je best in de druk en dynamiek van projecten
  • ?Je bent gericht op voortgang van projecten én hecht waarde aan samenwerking (zowel in je team als met stakeholders)

Wat ga je doen
Als senior SAP consultant doe je als scrumteamlid mee aan de doorontwikkeling van SAP. Je kunt functionele wensen vertalen in een functioneel en technisch ontwerp en bent niet te beroerd bestaande ontwerpen te reviewen of te herijken. Je kunt de business op basis van productkennis adviseren over /meenemen in vernieuwingskeuzen en ze daarvoor enthousiast maken. Je weet naast de weg naar de business de weg te vinden naar de overkoepelende stakeholders zoals architectuur, informatiebeveiliging/privacy en systeembeheer. Ook draai je je hand er niet voor om met de daarvoor geschikte tools masterdata te importeren en de daarvoor benodigde structuren verder uit te bouwen. Ook het opleiden / trainen van gebruikers kan onderdeel zijn van je werk

Je doet dit in nauwe samenwerking met collega’s van het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
40
23/08/2022
28/07/2022
31/03/2023
Provincie Utrecht
SRQ161409
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
23/08/2022
31/03/2023
40

Voor het SAP Project van TBO is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

De organisatie
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie een continue factor is. Opgavegericht werken, focus op de omgeving, interne en externe samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Het domein Mobiliteit
Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes, verlagen maximumsnelheden, bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van openbaarvervoer-infrastructuur (tram en bus) en wegen. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld.

Openbaar vervoer is een belangrijk item voor de Provincie Utrecht en er is alles aan gelegen om de reizigers zo tevreden mogelijk van A naar B te laten reizen. Naast het bus- en taxivervoer speelt het vervoer per tram hier een grote rol in, en beschikt de provincie over een tramsysteem wat de afgelopen jaren niet alleen is uitgebreid maar tevens vrijwel geheel vernieuwd.

Waar kom je te werken
In het team TBO wordt middels een regieconstructie uitvoering gegeven aan beheer door derden. Het assetbeheer wordt ondersteund door SAP in en met de daarvoor bestemde en deels ingerichte modules. Na de eerste uitrol van SAP tbv het onderhoud aan materieel vindt er een uitbreiding van de uitrol van SAP voor infrabeheer plaats, inclusief de uitrol van functies voor mobiel gebruik.

Na deze fase een volgende fase waarin nieuwe ontwikkeling plaats zullen vinden in SAP, bijvoorbeeld het doorontwikkelen van MRP en inrichten van order- en resourceplanning. Ook zullen voor de vastgoed en telematica discipline de SAP functionaliteiten worden uitgerold en zijn er plannen voor het inrichten van meldingen in SAP (nu in het systeem van de vervoerder).
Het werken wordt agile gedaan in een scrumteam waar de programmamanager, scrummaster, beheerders en consultant samen werken aan de gestelde doelen. De werkzaamheden worden deels vanuit huis en deels op locatie verricht (in overleg).

Wie zoeken we
We zijn op zoek naar een senior SAP assetmanagement consultant die de provincie kan helpen om meters te maken in het realiseren van diverse deelimplementaties op het vlak van assetmanagement met SAP. Een consultant die doelgericht is, met ontwikkel-skills en goed in staat is om door de bomen het bos te zien.
Hij/zij heeft door zijn / haar ervaring eveneens affiniteit met / kan adviseren op het gebied van architectuur en koppelen van (deel)systemen.
We zoeken een senior consultant met uitvoerings-ervaring, die er lol aan beleeft om deze ervaring in te zetten in een klein doelgericht team.

Herken je jezelf in onderstaande, dan zijn we op zoek naar jou:

  • Je hebt ervaring als Senior SAP consultant en wordt warm van het met je team behalen en showen van doelen
  • Je hebt ervaring met agile werken / de scrum methodiek
  • Je bent bekend met het werken binnen een (semi)overheidsomgeving
  • ?Je opereert op je best in de druk en dynamiek van projecten
  • ?Je bent gericht op voortgang van projecten én hecht waarde aan samenwerking (zowel in je team als met stakeholders)

Wat ga je doen
Als senior SAP consultant doe je als scrumteamlid mee aan de doorontwikkeling van SAP. Je kunt functionele wensen vertalen in een functioneel en technisch ontwerp en bent niet te beroerd bestaande ontwerpen te reviewen of te herijken. Je kunt de business op basis van productkennis adviseren over /meenemen in vernieuwingskeuzen en ze daarvoor enthousiast maken. Je weet naast de weg naar de business de weg te vinden naar de overkoepelende stakeholders zoals architectuur, informatiebeveiliging/privacy en systeembeheer. Ook draai je je hand er niet voor om met de daarvoor geschikte tools masterdata te importeren en de daarvoor benodigde structuren verder uit te bouwen. Ook het opleiden / trainen van gebruikers kan onderdeel zijn van je werk

Je doet dit in nauwe samenwerking met collega’s van het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud.
 

Inloggen