Senior vergunningverlener Wnb Stikstof

Location
Utrecht
Start date
01/09/2021
End date
31/08/2022
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ152768
Share this request:

Voor het domein Landelijke Leefomgeving, team Vergunningverlening Natuur en Landschap, is de provincie Utrecht op zoek naar een:
Senior vergunningverlener Wnb Stikstof
32- 40 uur
Inhuur 1 jaar met optie tot 2x 6 maanden verlenging.

Werk jij mee aan de realisatie van initiatieven in onze provincie en de bescherming van onze waardevolle natuurgebieden. Ben jij hier goed thuis in de Wet natuurbescherming/gebiedsbescherming, de begeleiding van complexe dossiers en wil je werken in een werkomgeving waarbij je vergunningverlening kan combineren met het opstellen van uitvoeringsbeleid en de coördinatie van de afhandeling van onze aanvragen. Dan ben jij de collega waar wij naar op zoek zijn!

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming onderdelen gebiedsbescherming, soortenbescherming, beheer en schadebestrijding en houtopstanden, Natuurschoonwet en de Omgevingsverordening. Binnen het team wordt ook uitvoeringsbeleid ontwikkeld.

Wat ga je doen
Als senior vergunningverlener Wnb stikstof ben je sterk en ervaren in het afhandelen van vergunningaanvragen op het gebied van stikstof. Je kan daarnaast je kennis goed overdragen aan minder ervaren vergunningverleners. Je houdt je voornamelijk bezig met het behandelen van (complexere) vergunningaanvragen gericht op gebiedsbescherming/stikstof, maar bent ook bereid om indien nodig op andere Wnb onderdelen bij te springen. Je bent goed ingevoerd in het stikstofdossier en de ontwikkelingen daarin in het algemeen, en in AERIUS calculator en beleidsregels voor vergunningverlening in het bijzonder. Daarnaast ben je goed thuis in stikstofemissies van agrarische activiteiten en maatregelen daarvoor. In het vergunningverleningsproces ben je verantwoordelijk voor adequate afhandig van aanvragen, tijdige besluitvorming daarover en goede samenwerking daarin. Je handelt zelf aanvragen af en stel daarvoor beschikkingen op, en voert ook collegiale toetsingen uit van beschikkingen die collega’s opstellen. Je bent ook in staat om bijv. bij bedrijfsverplaatsingen de verbinding op te zoeken met samenwerkingspartners.
Als junior vergunningverlener heb je minimaal 1 jaar ervaring ervaren in het afhandelen van vergunningaanvragen op het gebied van stikstof. Je bent nog lerende mar kunt al wel redelijk zelfstandig een vergunningverlening afhandelen.

Een gecombineerd aanbod van een ervaren senior en minder ervaren vergunningverlener Wnb/stikstof behoort tot de mogelijkheden voor maximaal 30% van de tijd.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
01/09/2021
21/07/2021
31/08/2022
Provincie Utrecht
SRQ152768
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/09/2021
31/08/2022
32

Voor het domein Landelijke Leefomgeving, team Vergunningverlening Natuur en Landschap, is de provincie Utrecht op zoek naar een:
Senior vergunningverlener Wnb Stikstof
32- 40 uur
Inhuur 1 jaar met optie tot 2x 6 maanden verlenging.

Werk jij mee aan de realisatie van initiatieven in onze provincie en de bescherming van onze waardevolle natuurgebieden. Ben jij hier goed thuis in de Wet natuurbescherming/gebiedsbescherming, de begeleiding van complexe dossiers en wil je werken in een werkomgeving waarbij je vergunningverlening kan combineren met het opstellen van uitvoeringsbeleid en de coördinatie van de afhandeling van onze aanvragen. Dan ben jij de collega waar wij naar op zoek zijn!

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming onderdelen gebiedsbescherming, soortenbescherming, beheer en schadebestrijding en houtopstanden, Natuurschoonwet en de Omgevingsverordening. Binnen het team wordt ook uitvoeringsbeleid ontwikkeld.

Wat ga je doen
Als senior vergunningverlener Wnb stikstof ben je sterk en ervaren in het afhandelen van vergunningaanvragen op het gebied van stikstof. Je kan daarnaast je kennis goed overdragen aan minder ervaren vergunningverleners. Je houdt je voornamelijk bezig met het behandelen van (complexere) vergunningaanvragen gericht op gebiedsbescherming/stikstof, maar bent ook bereid om indien nodig op andere Wnb onderdelen bij te springen. Je bent goed ingevoerd in het stikstofdossier en de ontwikkelingen daarin in het algemeen, en in AERIUS calculator en beleidsregels voor vergunningverlening in het bijzonder. Daarnaast ben je goed thuis in stikstofemissies van agrarische activiteiten en maatregelen daarvoor. In het vergunningverleningsproces ben je verantwoordelijk voor adequate afhandig van aanvragen, tijdige besluitvorming daarover en goede samenwerking daarin. Je handelt zelf aanvragen af en stel daarvoor beschikkingen op, en voert ook collegiale toetsingen uit van beschikkingen die collega’s opstellen. Je bent ook in staat om bijv. bij bedrijfsverplaatsingen de verbinding op te zoeken met samenwerkingspartners.
Als junior vergunningverlener heb je minimaal 1 jaar ervaring ervaren in het afhandelen van vergunningaanvragen op het gebied van stikstof. Je bent nog lerende mar kunt al wel redelijk zelfstandig een vergunningverlening afhandelen.

Een gecombineerd aanbod van een ervaren senior en minder ervaren vergunningverlener Wnb/stikstof behoort tot de mogelijkheden voor maximaal 30% van de tijd.
 

Inloggen