Specialist Leren en Ontwikkelen

Location
Utrecht
Start date
20/10/2021
End date
19/07/2022
Hours
30
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ154041
Share this request:

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

De provincie Utrecht krijgt in een steeds sneller tempo te maken met aankomende technologische en innovatieve ontwikkelingen op digitaal gebied. Duidelijk is dat deze ontwikkelingen een grote maatschappelijke impact gaan hebben. Om hier als organisatie goed mee om te kunnen gaan, zal het aanpassingsvermogen van de provincie Utrecht ten aanzien van de digitale ontwikkelingen versterkt moeten worden. De digitale ontwikkelingen raken de Provincie op 2 manieren:

 • De opgave en rol van de provincie zal veranderen door de maatschappelijke effecten van de digitale ontwikkelingen
 • De manier van werken en functies binnen de organisatie zullen er kwantitatief en kwalitatief door veranderen

Voor het programma Digitaal Slagvaardige Medewerker zijn wij op zoek naar een Specialist Leren en Ontwikkelen.

Context
Het programma Digitaal Slagvaardige Medewerker binnen de Provincie Utrecht heeft tot doel om de medewerkers mee te nemen in de digitale ontwikkelingen die op de Provincie afkomen en gebruik te maken van de kansen die dit biedt. Het programma draagt bij aan de ambitie van de provincie Utrecht om een adaptieve netwerkorganisatie te worden en slagvaardig te handelen.

Het programmateam bestaat op dit moment uit een programmamanager, projectleider, HR-adviseurs en communicatieadviseur. De komende periode is behoefte aan uitbreiding van capaciteit binnen het programma op het specialisme leren en ontwikkelen en worden concrete resultaten opgeleverd welke bijdragen aan de programmadoelen.

Wat ga je doen?
Binnen het programma is een project opgezet om de digitale basisvaardigheden van medewerkers in kaart te brengen, te monitoren en te stimuleren. Dit hangt uiteraard nauw samen met de bijbehorende processen, tooling, systemen en werkafspraken. Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Samen met stakeholders in de organisatie bepalen van de leerdoelen op het vlak van de generieke (digitale) basisvaardigheden die voor alle medewerkers van de provincie gelden.
 • Inventariseren van bestaande training- en supportmiddelen, en in co-creatie (laten) ontwikkelen van aanvullende leerinterventies met als resultaat opleidingsplannen op de verschillende i-onderwerpen. En uiteraard het bewaken van de samenhang hierbij.
 • Brengt vooraf zoveel mogelijk in kaart welk leer- en ontwikkelaanbod nodig is vanuit organisatiebelang
 • Brengt in kaart welk leer- en ontwikkelaanbod medewerkers binnen het I-thema nodig hebben
 • Coördineren en begeleiden van het inventariseren basis- 21e-eeuwse vaardigheden waar de medewerkers behoefte aan hebben en uiteraard bijdraagt aan de provinciale organisatie
De rol van specialist leren en ontwikkelen valt binnen meerdere projecten van het programma Digitaal Slagvaardige Medewerker. De specialist rapporteert rechtstreeks aan de programmamanager Digitaal Slagvaardige Medewerker. De specialist rapporteert wekelijks zowel over planning, voortgang en inhoud en werkt samen met diverse stakeholders en kennisbronnen in de organisatie.

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
30
20/10/2021
15/09/2021
19/07/2022
Provincie Utrecht
SRQ154041
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
20/10/2021
19/07/2022
30

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

De provincie Utrecht krijgt in een steeds sneller tempo te maken met aankomende technologische en innovatieve ontwikkelingen op digitaal gebied. Duidelijk is dat deze ontwikkelingen een grote maatschappelijke impact gaan hebben. Om hier als organisatie goed mee om te kunnen gaan, zal het aanpassingsvermogen van de provincie Utrecht ten aanzien van de digitale ontwikkelingen versterkt moeten worden. De digitale ontwikkelingen raken de Provincie op 2 manieren:

 • De opgave en rol van de provincie zal veranderen door de maatschappelijke effecten van de digitale ontwikkelingen
 • De manier van werken en functies binnen de organisatie zullen er kwantitatief en kwalitatief door veranderen

Voor het programma Digitaal Slagvaardige Medewerker zijn wij op zoek naar een Specialist Leren en Ontwikkelen.

Context
Het programma Digitaal Slagvaardige Medewerker binnen de Provincie Utrecht heeft tot doel om de medewerkers mee te nemen in de digitale ontwikkelingen die op de Provincie afkomen en gebruik te maken van de kansen die dit biedt. Het programma draagt bij aan de ambitie van de provincie Utrecht om een adaptieve netwerkorganisatie te worden en slagvaardig te handelen.

Het programmateam bestaat op dit moment uit een programmamanager, projectleider, HR-adviseurs en communicatieadviseur. De komende periode is behoefte aan uitbreiding van capaciteit binnen het programma op het specialisme leren en ontwikkelen en worden concrete resultaten opgeleverd welke bijdragen aan de programmadoelen.

Wat ga je doen?
Binnen het programma is een project opgezet om de digitale basisvaardigheden van medewerkers in kaart te brengen, te monitoren en te stimuleren. Dit hangt uiteraard nauw samen met de bijbehorende processen, tooling, systemen en werkafspraken. Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Samen met stakeholders in de organisatie bepalen van de leerdoelen op het vlak van de generieke (digitale) basisvaardigheden die voor alle medewerkers van de provincie gelden.
 • Inventariseren van bestaande training- en supportmiddelen, en in co-creatie (laten) ontwikkelen van aanvullende leerinterventies met als resultaat opleidingsplannen op de verschillende i-onderwerpen. En uiteraard het bewaken van de samenhang hierbij.
 • Brengt vooraf zoveel mogelijk in kaart welk leer- en ontwikkelaanbod nodig is vanuit organisatiebelang
 • Brengt in kaart welk leer- en ontwikkelaanbod medewerkers binnen het I-thema nodig hebben
 • Coördineren en begeleiden van het inventariseren basis- 21e-eeuwse vaardigheden waar de medewerkers behoefte aan hebben en uiteraard bijdraagt aan de provinciale organisatie
De rol van specialist leren en ontwikkelen valt binnen meerdere projecten van het programma Digitaal Slagvaardige Medewerker. De specialist rapporteert rechtstreeks aan de programmamanager Digitaal Slagvaardige Medewerker. De specialist rapporteert wekelijks zowel over planning, voortgang en inhoud en werkt samen met diverse stakeholders en kennisbronnen in de organisatie.
Inloggen