Specialist Office 365

Location
Utrecht
Start date
27/09/2022
End date
26/03/2023
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ161478
Share this request:

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.

Informatievoorziening
Eén van de pijlers onder deze ambitie is een goede informatievoorziening. Het proces dat zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen ontstaan, worden vertaald in informatievoorziening. De Provincie staat voor de uitdaging om een organisatie op te bouwen die in staat is om op het juiste moment aan de juiste partijen informatie beschikbaar te stellen, rekening houdend met de legacy systemen en de innovaties die elke dag aangeboden worden.

Context
De provincie verandert vanwege de digitalisering en automatisering in een hoog tempo en is de “rode draad” in de strategie van de organisatie. Door de benoeming van opgavemanagers komen de maatschappelijke opgaven centraal te staan. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de 3 domeinen: Bedrijfsvoering, Leefomgeving en Mobiliteit en de stafafdelingen Concern control, Bestuurs- en directieondersteuning en de Statengriffie). Voor deze concern i-opgave is een opgavemanager aangesteld die sturing hier aan geeft. Deze concernopgave betreft de informatievoorziening van het gehele concern en wordt aangepakt door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen.
 
Binnen de provincie Utrecht is recent het Beleidskader Online Samenwerken vastgesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is de overgang naar Office 365 Cloud versie. Een aantal projecten is hiertoe gestart. Voor het delen van bestanden met derden dan wel externen is de richting om dit met Office 365 SharePoint mogelijk te maken en dit fasegewijs (o.a. per thema of casus) in te voeren.

Om de dossiervorming en archivering te optimaliseren is een programma gestart waarin een advies wordt ontwikkeld voor de toekomstige inrichting van het document management – en archief systeem. Uitgangspunt in de doorontwikkeling is dat zoveel als mogelijk diensten uit “the cloud” worden afgenomen en de provincie een regieorganisatie is.

Wat ga je doen:
Je bent een Office 365 specialist met aantoonbare kennis van en ervaring in het technisch en functioneel opzetten van samenwerkingsomgevingen in een Office 365 platform en Teams/ SharePoint,
Je werkt nauw samen met o.a. de projectleider Office, de (senior) adviseurs I&A, de architecten, adviseurs Informatiebeveiliging, business informatiemanagers en I&A specialisten.
Je richt je hierbij op de volgende werkzaamheden:
• In samenhang met de trajecten/projecten Optimaliseren Dossiervorming en Archief opzetten van een gebruiksvriendelijke inrichting van de samenwerkingsomgeving o.b.v. Office 365 ;
• Inrichting van een veilige samenwerkingsomgeving waarmee je kunt samenwerken met gasten/externen;
• Meenemen van (senior) gebruikers is een belangrijk onderdeel van de opdracht;
• Ontwikkelen en organiseren training voor beheerders Office 365, (senior) gebruikers en eindgebruikers;.
• Inrichten van de procesflow van Teams Sharepoint Online naar het Archiefsysteem middels Azure Automation en PowerShell
• Realiseren van koppelingen tussen Sharepoint Online en overige systemen van de Provincie middels Powerautomate

Wie zoeken wij?
• Je werkt in een dynamische werkomgeving, waarin klantgerichtheid, het bieden van een optimale dienstverlening en innovatie centraal staan. Samenwerken en verbinden staan bij jou hoog in het vaandel;
• Je onderhoudt een sterke relatie met de projectleider Office 365 Samenwerking en de overige specialisten als sparringpartner over inhoudelijke zaken. Je kan goed werken binnen een multidisciplinaire omgeving;
• Je bent een senior Office 365 specialist met goede communicatieve vaardigheden, analytisch denkvermogen en een zeer proactieve werkwijze.

 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
27/09/2022
05/08/2022
26/03/2023
Provincie Utrecht
SRQ161478
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
27/09/2022
26/03/2023
32

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.

Informatievoorziening
Eén van de pijlers onder deze ambitie is een goede informatievoorziening. Het proces dat zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen ontstaan, worden vertaald in informatievoorziening. De Provincie staat voor de uitdaging om een organisatie op te bouwen die in staat is om op het juiste moment aan de juiste partijen informatie beschikbaar te stellen, rekening houdend met de legacy systemen en de innovaties die elke dag aangeboden worden.

Context
De provincie verandert vanwege de digitalisering en automatisering in een hoog tempo en is de “rode draad” in de strategie van de organisatie. Door de benoeming van opgavemanagers komen de maatschappelijke opgaven centraal te staan. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de 3 domeinen: Bedrijfsvoering, Leefomgeving en Mobiliteit en de stafafdelingen Concern control, Bestuurs- en directieondersteuning en de Statengriffie). Voor deze concern i-opgave is een opgavemanager aangesteld die sturing hier aan geeft. Deze concernopgave betreft de informatievoorziening van het gehele concern en wordt aangepakt door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen.
 
Binnen de provincie Utrecht is recent het Beleidskader Online Samenwerken vastgesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is de overgang naar Office 365 Cloud versie. Een aantal projecten is hiertoe gestart. Voor het delen van bestanden met derden dan wel externen is de richting om dit met Office 365 SharePoint mogelijk te maken en dit fasegewijs (o.a. per thema of casus) in te voeren.

Om de dossiervorming en archivering te optimaliseren is een programma gestart waarin een advies wordt ontwikkeld voor de toekomstige inrichting van het document management – en archief systeem. Uitgangspunt in de doorontwikkeling is dat zoveel als mogelijk diensten uit “the cloud” worden afgenomen en de provincie een regieorganisatie is.

Wat ga je doen:
Je bent een Office 365 specialist met aantoonbare kennis van en ervaring in het technisch en functioneel opzetten van samenwerkingsomgevingen in een Office 365 platform en Teams/ SharePoint,
Je werkt nauw samen met o.a. de projectleider Office, de (senior) adviseurs I&A, de architecten, adviseurs Informatiebeveiliging, business informatiemanagers en I&A specialisten.
Je richt je hierbij op de volgende werkzaamheden:
• In samenhang met de trajecten/projecten Optimaliseren Dossiervorming en Archief opzetten van een gebruiksvriendelijke inrichting van de samenwerkingsomgeving o.b.v. Office 365 ;
• Inrichting van een veilige samenwerkingsomgeving waarmee je kunt samenwerken met gasten/externen;
• Meenemen van (senior) gebruikers is een belangrijk onderdeel van de opdracht;
• Ontwikkelen en organiseren training voor beheerders Office 365, (senior) gebruikers en eindgebruikers;.
• Inrichten van de procesflow van Teams Sharepoint Online naar het Archiefsysteem middels Azure Automation en PowerShell
• Realiseren van koppelingen tussen Sharepoint Online en overige systemen van de Provincie middels Powerautomate

Wie zoeken wij?
• Je werkt in een dynamische werkomgeving, waarin klantgerichtheid, het bieden van een optimale dienstverlening en innovatie centraal staan. Samenwerken en verbinden staan bij jou hoog in het vaandel;
• Je onderhoudt een sterke relatie met de projectleider Office 365 Samenwerking en de overige specialisten als sparringpartner over inhoudelijke zaken. Je kan goed werken binnen een multidisciplinaire omgeving;
• Je bent een senior Office 365 specialist met goede communicatieve vaardigheden, analytisch denkvermogen en een zeer proactieve werkwijze.

 

Inloggen