Vergunningverlener Wet Natuurbescherming Stikstof

Location
Utrecht
Start date
15/11/2020
End date
15/11/2021
Hours
40
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ143674
Share this request:

Wie zijn wij 
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur; de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes. 

Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) onderdelen gebiedsbescherming, soortenbescherming, beheer en schadebestrijding en houtopstanden, Natuurschoonwet, de Verordening natuur en landschap, en de Wegenverordening. Binnen het team wordt ook uitvoeringsbeleid ontwikkeld. 
 
Wat ga je doen 
Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen op grond van de Wnb onderdeel gebiedsbescherming met het zwaartepunt op Stikstof. Ook draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid op het gebied van genoemde regelgeving. 
 
Je taken zijn:  

 • Het technisch inhoudelijk beoordelen en toetsen van aanvragen, en meldingen aan de betrokken wet- en regelgeving Wnb gebiedsbescherming met zwaartepunt op stikstof. Het voeren van overleg met de bij de aanvraag betrokkenen zowel intern (o.a. juristen, beleidsmedewerkers) als extern (aanvragers, adviesbureaus, gemeenten, Regionale uitvoeringsdiensten, , etc.);  
 • Het opstellen en afhandelen van brieven en besluiten n.a.v. de aanvraag inclusief het daarin verwerken van antwoorden op ingekomen zienswijzen en de verwerking van de aanvraag in digitale systemen;  
 • Het leveren van de technisch inhoudelijke bijdrage aan de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken, het adviseren rondom administratieve geschillen en het optreden als deskundige bij bezwaar- en beroepszaken tot aan de Raad van State; 
 • Het tijdig signaleren van obstakels en met het team werken aan oplossingen en aanpassingen; 
 • Afstemmen met andere overheden of maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de  Wnb;
 • Te woord staan van aanvragers en andere belanghebbenden. 

 
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
40
15/11/2020
05/10/2020
15/11/2021
Provincie Utrecht
SRQ143674
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
15/11/2020
15/11/2021
40

Wie zijn wij 
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur; de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes. 

Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) onderdelen gebiedsbescherming, soortenbescherming, beheer en schadebestrijding en houtopstanden, Natuurschoonwet, de Verordening natuur en landschap, en de Wegenverordening. Binnen het team wordt ook uitvoeringsbeleid ontwikkeld. 
 
Wat ga je doen 
Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen op grond van de Wnb onderdeel gebiedsbescherming met het zwaartepunt op Stikstof. Ook draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid op het gebied van genoemde regelgeving. 
 
Je taken zijn:  

 • Het technisch inhoudelijk beoordelen en toetsen van aanvragen, en meldingen aan de betrokken wet- en regelgeving Wnb gebiedsbescherming met zwaartepunt op stikstof. Het voeren van overleg met de bij de aanvraag betrokkenen zowel intern (o.a. juristen, beleidsmedewerkers) als extern (aanvragers, adviesbureaus, gemeenten, Regionale uitvoeringsdiensten, , etc.);  
 • Het opstellen en afhandelen van brieven en besluiten n.a.v. de aanvraag inclusief het daarin verwerken van antwoorden op ingekomen zienswijzen en de verwerking van de aanvraag in digitale systemen;  
 • Het leveren van de technisch inhoudelijke bijdrage aan de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken, het adviseren rondom administratieve geschillen en het optreden als deskundige bij bezwaar- en beroepszaken tot aan de Raad van State; 
 • Het tijdig signaleren van obstakels en met het team werken aan oplossingen en aanpassingen; 
 • Afstemmen met andere overheden of maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de  Wnb;
 • Te woord staan van aanvragers en andere belanghebbenden. 

 
 

Inloggen