Verkeerstechnisch ontwerper

Location
Utrecht
Start date
15/02/2021
End date
15/02/2023
Hours
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ147185
Share this request:

De organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Domein Mobiliteit
Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Jouw team
De verkeerstechnisch ontwerper is werkzaam binnen het team Project- en Programmamanagement (PPM). Dit team is proceseigenaar van het ontwerpen, reconstrueren en realiseren van bestaande en nieuwe wegen (inclusief variabel onderhoud).

Wat ga je doen
Jij adviseert zelfstandig vanuit jouw vakgebied over verkeerskundige vraagstukken. Een combinatie van goede samenwerking, overtuigingskracht en inhoudelijke expertise is nodig om spanning uit situaties te halen waar tegenovergestelde meningen en belangen spelen. Je bent deskundig en inhoudelijk kritisch, en veel schakelen en prioriteiten stellen maakt onderdeel uit van het dagelijkse werk.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het maken van (schets)ontwerpen en berekeningen en het daarbij onderzoeken en visualiseren van de haalbaarheid van verschillende varianten en alternatieven.
  • Het leveren van inhoudelijke expertise in projectgroepen.
  • Het beoordelen van SSK-kostenramingen op basis van voorlopige ontwerpen en variantenstudies.
  • Begeleiden van opdrachten aan marktpartijen voor deelontwerpen of verdere uitwerking van ontwerpen, de geleverde producten kritisch beoordelen en marktpartijen op hun producten kunnen aanspreken.

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
15/02/2021
13/01/2021
15/02/2023
Provincie Utrecht
SRQ147185
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
15/02/2021
15/02/2023
32

De organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Domein Mobiliteit
Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Jouw team
De verkeerstechnisch ontwerper is werkzaam binnen het team Project- en Programmamanagement (PPM). Dit team is proceseigenaar van het ontwerpen, reconstrueren en realiseren van bestaande en nieuwe wegen (inclusief variabel onderhoud).

Wat ga je doen
Jij adviseert zelfstandig vanuit jouw vakgebied over verkeerskundige vraagstukken. Een combinatie van goede samenwerking, overtuigingskracht en inhoudelijke expertise is nodig om spanning uit situaties te halen waar tegenovergestelde meningen en belangen spelen. Je bent deskundig en inhoudelijk kritisch, en veel schakelen en prioriteiten stellen maakt onderdeel uit van het dagelijkse werk.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het maken van (schets)ontwerpen en berekeningen en het daarbij onderzoeken en visualiseren van de haalbaarheid van verschillende varianten en alternatieven.
  • Het leveren van inhoudelijke expertise in projectgroepen.
  • Het beoordelen van SSK-kostenramingen op basis van voorlopige ontwerpen en variantenstudies.
  • Begeleiden van opdrachten aan marktpartijen voor deelontwerpen of verdere uitwerking van ontwerpen, de geleverde producten kritisch beoordelen en marktpartijen op hun producten kunnen aanspreken.
Inloggen